Urejanje krivulj

Odsek krivulje sestavljata dve podatkovni točki (končni točki) in dve kontrolni točki (ročici). Kontrolna črta povezuje kontrolno točko s podatkovno točko. Obliko krivulje lahko spremenite s pretvorbo podatkovne točke v točko druge vrste ali če povlečete kontrolne točke na drugo mesto.

Lastnosti črte lahko spremenite tudi z izbiro črte in nato ukaza Oblika – Črta.

Ikona

Za ogled podatkovnih in kontrolnih točk krivulje izberite črto, nato kliknite ikono Točke v vrstici Risba. Podatkovne točke predstavljajo kvadratki, kontrolne pa krožci. Kontrolna točka lahko zakriva podatkovno točko.

Za prilagajanje odseka krivulje:

 1. Izberite krivuljo, nato kliknite ikono Točke v vrstici Risba.

 2. Naredite nekaj od naslednjega:

Za razdelitev krivulje:

Razdelite lahko le krivulje s tremi ali več podatkovnimi točkami.

 1. Izberite krivuljo, nato kliknite ikono Točke v vrstici Risba.

 2. Izberite podatkovno točko, nato kliknite ikono Razdeli krivuljo v vrstici Uredi točke.

Za tvorbo zaprte oblike:

 1. Izberite krivuljo, nato kliknite ikono Točke v vrstici Risba.

 2. V vrstici Uredi točke kliknite ikono Zapri Bézierovo krivuljo.

Za pretvorbo podatkovne točke v ukrivljeno črto:

 1. Izberite krivuljo, nato kliknite ikono Točke v vrstici Risba.

 2. Preverite podatkovno točko, ki jo želite pretvoriti, in naredite nekaj od naslednjega:

Za dodajanje podatkovne točke:

 1. Izberite krivuljo, nato kliknite ikono Točke v vrstici Risba.

 2. V vrstici Uredi točke kliknite ikono Vstavi točke.

 3. Kliknite črto, kamor želite dodati točko, in povlecite na kratko.

Ikona namiga

Če podatkovna točka nima nadzorne točke, izberite podatkovno točko, nato kliknite ikono Pretvori v krivuljo v vrstici Uredi točke.


Za brisanje podatkovne točke:

 1. Izberite krivuljo, nato kliknite ikono Točke v vrstici Risba.

 2. Kliknite točko, ki jo želite izbrisati.

 3. V vrstici Uredi točke kliknite ikono Izbriši točke.

Podprite nas!