Uporaba tipk za bližnjice v LibreOffice Impress

Ikona opombe

Nekatere tipke za bližnjice so morda že dodeljene operacijskemu sistemu. Le-te zato ne bodo na voljo v LibreOffice. Poskusite dodeliti različne tipke v LibreOffice preko menija Orodja – Prilagodi – Tipkovnica ali namizja.


Za dostopanje do ukazov LibreOffice Impress lahko uporabite tipkovnico, s katero lahko tudi krmarite po delovni površini. LibreOffice Impress uporablja za ustvarjanje risanih predmetov enake tipke za bližnjice kot LibreOffice Draw.

Izbiranje ograd

Samodejne postavitve LibreOffice Impress uporabljajo ograde za naslove prosojnic, besedilo in predmete. Ogrado izberete, tako da pritisnete kombinacijo tipk +vnašalka. Za premik na naslednjo ogrado znova pritisnite +vnašalka.

note

Novo prosojnico vstavite za trenutno prosojnico tako, da dosežete zadnjo ogrado na prosojnici in pritisnete kombinacijo tipk +vnašalka. Nova prosojnica uporablja isto postavitev kot trenutna prosojnica.


Za ustvarjanje in urejanje risanih predmetov

 1. Pritisnite F6 za krmarjenje po vrstici Risba.

 2. Pritiskajte smerno tipko desno, dokler ne dosežete izbrane ikone v orodju za risanje.

 3. Če je poleg ikone puščica, potem se odpre še orodna podvrstica. Pritisnite smerno tipko navzgor ali navzdol in odpre se orodna podvrstica. Nato pritisnite smerno tipko desno ali levo, da izberete ikono.

 4. Pritisnite +vnašalka.

  Predmet se ustvari na sredi trenutnega dokumenta.

 5. Če se želite vrniti v dokument, pritisnite tipki +F6.

  S pomočjo smernih tipk na tipkovnici lahko postavite predmet na želeno mesto. Za izbiro ukaza iz kontekstnega menija za predmet pritisnite tipki dvigalka+F10.

Za izbor predmeta

 1. Pritisnite tipki +F6, da izberete dokument.

 2. Pritiskajte Tab, dokler ne dosežete predmeta, ki ga želite izbrati.

Med projekcijo

Izvedba projekcije

Za izvedbo projekcije od začetka pritisnite F5.

Za izvedbo projekcije od trenutne prosojnice pritisnite dvigalka+F5.

Naprej na naslednjo prosojnico ali naslednji učinek animacije

Preslednica

Naprej na naslednjo prosojnico brez predvajanja učinkov animacije predmetov

+naslednja stran

Nazaj na prejšnjo prosojnico

+prejšnja stran

Pojdi na določeno prosojnico

Vnesite številko prosojnice, nato pritisnite vnašalko.

Ustavi projekcijo

Ubežnica ali -.

Pregledovalnik prosojnic

Ko prvič preklopite v Pregledovalnik prosojnic, pritisnite vnašalko za spremembo pozornosti tipkovnice na delovno površino. Sicer pritisnite F6 za krmarjenje po delovni površini, nato pritisnite vnašalko.

Izbiranje in preklic izbora prosojnic

Uporabite smerne tipke za krmarjenje do prosojnice, ki jo želite izbrati, nato pritisnite preslednico. Za dodajanje k izboru uporabite tipke s puščicami za krmarjenje do prosojnice ali prosojnic, ki jih želite dodati, in znova pritisnite preslednico. Za preklic izbora prosojnice krmarite do prosojnice, nato pritisnite preslednico.

Kopiranje prosojnice:

 1. S smernimi tipkami krmarite do prosojnice, ki jo želite kopirati, nato pritisnite kombinacijo tipk +C.

 2. Premaknite se na prosojnico, kamor želite prilepiti kopirano prosojnico, nato pritisnite kombinacijo tipk +V.

Premikanje prosojnice:

 1. S smernimi tipkami krmarite do prosojnice, ki jo želite premakniti, nato pritisnite kombinacijo tipk +X.

 2. Premaknite kazalko na mesto, kamor želite premakniti prosojnico, nato pritisnite kombinacijo tipk +V.

 3. Izberite Pred ali Za trenutno prosojnico, nato kliknite V redu.

Podprite nas!