Daljinec za projekcije ‚Äď navodila za daljinca za Impress

Daljinec za LibreOffice Impress je odprto-kodni programńćek za operacijska sistema Android in iOS, ki omogońća nadzor projekcij LibreOffice Impress prek mobilne naprave.

Ikona Daljinca za Impress

Daljinec za Impress prikaŇĺe na zaslonu naprave ogledne slińćice prosojnic z ustreznimi opombami pod njimi. Za pomikanje naprej in nazaj po prosojnicah s prstom podrsajte po zaslonu. Izberete lahko tudi prikaz mozaika, v katerem lahko skońćite neposredno na Ňĺeleno prosojnico in tako poenostavite izvedbo predstavitve.

Povezava med mobilno napravo in rańćunalnikom, na katerem poteka predstavitev LibreOffice Impress, se vzpostavi prek vmesnika Bluetooth ali omreŇĺne povezave.

Kaj zmore daljinec za Impress

Daljinec za Impress je zelo uporabna aplikacija, s katero lahko stran od rańćunalnika nadzirate projekcije, kar omogońća, da se med predstavitvijo sprehajate. Njegove osrednje funkcionalnosti so:

Zahteve:

Rańćunalnik:

Mobilna naprava:

PrenaŇ°anje in nameŇ°ńćanje Daljinca za Impress na mobilno napravo

Daljinec za Impress prenesite iz Trgovine Play (Android) oz. Apple Store (iOS), najdete pa ga z nizom ¬ĽImpress Remote¬ę v iskalnem polju. Preprińćajte se, da med rezultati iskanja izberete Daljinca za Impress izdajatelja The Document Foundation (TDF). Daljinca za Impress namestite na mobilno napravo kot vse druge mobilne aplikacije.

Nastavitve daljinca za Impress

Z omogońćenim Daljincem za Impress na mobilni napravi in na strani rańćunalnika dostopajte do strani Nastavitve, tako da tapnete desni kot zaslona. Na voljo so naslednje nastavitve:

Povezovanje rańćunalnika z mobilno napravo

Omogońćite Bluetooth na napravi in na rańćunalniku, nato uparite napravi. Navodila poiŇ°ńćite v prirońćnikih za uporabo vaŇ°e naprave in operacijskega sistema rańćunalnika. Dolońćite identifikacijo Bluetooth in uparite napravi. Ko je uparjenje dokonńćano, lahko z mobilno napravo nadzirate predstavitev.

Namesto tega lahko povezavo vzpostavite tudi prek omreŇĺja (vkljuńćno z brezŇĺińćno omreŇĺno povezavo). V tem primeru morata biti rańćunalnik in naprava povezana v isto omreŇĺje.

Omogońćanje Daljinca za Impress v LibreOffice Impress

Da bi izvedli projekcijo iz programa Impress, morate dovoliti nadzor programa Impress prek mobilne naprave. To storite na sledeńć nańćin:

  1. Odprite LibreOffice Impress.

  2. Izberite Orodja ‚Äď MoŇĺnosti ‚Äď LibreOffice Impress ‚Äď SploŇ°no. Odpre se okno, kot je prikazano na spodnji sliki.

  3. V moŇĺnostih predstavitev potrdite polje Omogońći daljinsko upravljanje in kliknite V redu.

Zaprite LibreOffice Impress in ga znova zaŇĺenite.

Slika pogovornega okna SploŇ°ne moŇĺnosti za Impress

Nadzor nad projekcijo:

tip

Pred izvedbo projekcije onemogońćite zatemnjevanje oz. ugaŇ°anje zaslona ter zaklep zaslona na mobilni napravi, kot je nakazano zgoraj. Zagotovite, da ima baterija mobilne naprave dovolj mońći za trajanje projekcije s priŇĺganim zaslonom.


  1. Zagotovite, da sta naprava in rańćunalnik Ňĺe povezana prek vmesnika Bluetooth ali omreŇĺne povezave.

  2. Odprite predstavitev, ki jo Ňĺelite pokazati v LibreOffice Impress.

  3. Na mobilni napravi odprite programńćek Daljinec za Impress in izberite ID rańćunalnika za Bluetooth.

  4. Ko kliknete ime rańćunalnika, se prosojnice predstavitve samodejno naloŇĺijo v Daljinca za Impress z odsekom za opombe.

  5. Podrsajte s prstom levo ali desno po zaslonu mobilne naprave, da se pomikate med prosojnicami. Opombe prosojnice so v spodnjem delu zaslona mobilne naprave.

  6. Lahko tudi nastavite Ň°toparico, s katero dolońćite ńćas prikazovanja vsake prosojnice v aplikaciji mobilne naprave.

  7. Med prosojnicami se je mogońće pomikati tudi s tipkami za glasnost na mobilni napravi. Slednje omogońćite v nastavitvah Daljinca za Impress, kjer izberete dejanja tipk za glasnost.

Nekaj zaslonskih slik Daljinca za Impress:

Daljinec za Impress: zańćetni prikaz oglednih slińćic

Drugi nańćin: slińćice vseh prosojnic za neposredni izbor ali preskakovanje. Trenutno izbrana prosojnica ima rdeńćo izbirno obrobo.

Podprite nas!