Kako uporabljamo točke lepljenja

V modulih Impress in Draw lahko povežete poljubna lika s črto, ki jo imenujemo konektor. Ko rišete konektor med likoma, bo ta pripet na točko lepljenja na vsakem od likov. Vsak lik ima nekaj privzetih točk lepljenja in položaj privzetih točk lepljenja je odvisen od dejanske oblike. Liku lahko dodate točke lepljenja po meri in nato nanje pripnete konektorje.

Dodajanje in urejanje točk lepljenja

  1. Storite nekaj od sledečega, da postanejo obstoječe točke lepljenja vidne za vse elemente:

  1. V orodni vrstici Točke lepljenja kliknite ikono Vstavi točko lepljenja.

  2. Izberite element na prosojnici, kamor želite dodati točke lepljenja.

  3. V liku kliknite mesto, kamor želite dodati novo točko lepljenja.

    Če je lik zapolnjen, lahko kliknete kamor koli v njem. Če ni zapolnjen, lahko točko lepljenja vstavite s klikom na njegov rob. Ko je vstavljena, lahko točko lepljenja povlečete na drugo mesto znotraj lika.

S štirimi ikonami poleg ikone Vstavi točko lepljenja izberete smeri, ki so dovoljene za konektor na tej točki lepljenja. Za posamezno točko lepljenja lahko izberete eno ali več smeri.

Če je ikona Relativna točka lepljenja aktivna, se točka lepljenja premika, če spremenite velikost predmeta, tako da relativno ohranja svoj položaj glede na robove predmeta.

Če ikona Relativna točka lepljenja ni aktivna, ikone poleg nje niso več osivele. S temi ikonami se lahko odločite, kam bo postavljena točka lepljenja, ko se spremeni velikost predmeta.

Podprite nas!