Dodajanje glave ali noge vsem prosojnicam

Vsaka prosojnica temelji na matrici prosojnice. Besedilo, slike, tabele, polja ali drugi predmeti, ki jih postavite na matrico prosojnice, bodo vidni kot ozadje na vseh prosojnicah, ki temeljijo na tej matrici prosojnice.

Matrice oz. glavne strani so na voljo za prosojnice, opombe in izročke.

Dodajanje vnaprej določenih predmetov glave ali noge

Vsaka vrsta matrice ima že vnaprej določena področja za prikaz datuma, glave in številke prosojnice.

Ko preklopite v matrični pogled, lahko območja poljubno premikate po matrici, jim dodajate besedilo, spreminjate merilo ali pa izberete njihovo vsebino in uporabite oblikovanje besedila. Tako lahko npr. spremenite velikost in barvo pisave.

tip

Vnaprej določeno področje glave je na voljo le za opombe in izročke. Če želite glavo na vseh prosojnicah, lahko področje noge na matrici prosojnice premaknete na vrh.


Predmeti, ki jih vstavite na matrico prosojnice, so vidni na vseh prosojnicah, ki temeljijo na tej matrici prosojnice.

 1. Izberite Vstavi – Glava in noga

  Odpre se pogovorno okno z dvema zavihkoma: Prosojnice in Opombe in izročki, na katerih lahko vnesete vsebino za vnaprej določena področja.

  Pogovorno okno Glava in noga

  Potrditveno polje Datum in čas je privzeto potrjeno, vendar je vrsta zapisa nastavljena na Fiksno, vnosno besedilno polje pa je prazno, tako da na prosojnicah datum in čas nista vidna.

  Potrditveno polje Noga je privzeto potrjeno, a je vnosno besedilno polje prazno, zato na prosojnicah noga ni vidna.

  Potrditveno polje Številka prosojnice je privzeto nepotrjeno, zato številke prosojnic niso vidne.

 2. Vnesite ali izberite vsebino, ki naj bo vidna na vseh prosojnicah.

 3. Če želite spremeniti položaj in oblikovanje predmetov matrice, izberite Pogled – Matrica prosojnice.

  Matrico prosojnice vidite s področji proti dnu. Področja lahko premikate, pa tudi polja lahko izberete in do neke mere določite oblikovanje. Tu lahko vnesete tudi besedilo, ki bo prikazano ob poljih.

 4. Kliknite področje Datum, ki prikazuje čas in datum, in ga premaknite. Izberite polje <datum/čas> in spremenite oblikovanje prikazanega datuma in časa na vseh prosojnicah. Enako velja za področji noge in številke prosojnice.

 5. Vnaprej določeni elementi matrice prosojnice so običajno v predstavitvi vidni. Njihovo pojavnost oz. vidnost nadzirate z ukazom Prosojnica – Elementi matrice.

  Slika pogovornega okna Postavitev matrice

Dodajanje besedilnih predmetov kot elementov glave ali noge

Besedilni predmet lahko dodate kamor koli na matrico prosojnice.

 1. Izberite Pogled – Matrica prosojnice

 2. V orodni vrstici Risba izberite ikono Besedilo Ikona.

 3. Povlecite po matrici prosojnice, da narišete besedilni predmet, nato vnesite ali prilepite besedilo.

 4. Ko ste končali, izberite Pogled – Navadno.

tip

Z izbiro Vstavi – Polje lahko dodate tudi polja, kot so datum ali številka strani, v glavo ali nogo.


Podprite nas!