Seznami

Izbranim odstavkom dodajte oštevilčevanje ali oznake, uredite ravni orisa ter jih premikajte navzgor ali navzdol na prosojnici.

Označeni seznam

Dodeli točke oznak izbranim odstavkom ali jih odstrani iz označenih odstavkov.

Oštevilčeni seznam

Povišaj

Premakne odstavek seznama, v katerem se nahaja kazalka, ali izbrane odstavke seznama eno raven seznama navzgor.

Ponižaj

Premakne odstavek seznama, v katerem se nahaja kazalka, ali izbrane odstavke seznama eno raven seznama navzdol.

Premakne odstavek na položaj kazalke ali izbranih odstavkov, za naslednji odstavek.

Premakne odstavek na položaj kazalke ali izbranih odstavkov, pred prejšnji odstavek.

Podprite nas!