Tipke za bližnjice v LibreOffice Impress

Sledi seznam tipk za bližnjice v modulu LibreOffice Impress.

Uporabite lahko tudi splošne tipke za bližnjice v LibreOffice.

Ikona opombe

Nekatere tipke za bližnjice so morda že dodeljene operacijskemu sistemu. Le-te zato ne bodo na voljo v LibreOffice. Poskusite dodeliti različne tipke v LibreOffice preko menija Orodja – Prilagodi – Tipkovnica ali namizja.


Funkcijske tipke za LibreOffice Impress

Tipke za bližnjico

Učinek

F2

Uredi besedilo.

F3

Vstopi v skupino.

+F3

Izhod iz skupine.

Dvigalka+F3

Podvoji

F4

Položaj in velikost

F5

Ogled projekcije.

+dvigalka+F5

Krmar

F7

Črkovanje

+F7

Slovar sopomenk

F8

Uredi točke.

+dvigalka+F8

Prilagodi velikost besedila okvirju.

Slogi


Tipke za bližnjice med projekcijo

Tipke za bližnjico

Učinek

Ubežnica

Zaključi predstavitev.

Preslednica ali smerna tipka desno ali smerna tipka navzdol ali naslednja stran ali vnašalka ali N

Predvajaj naslednji učinek (če obstaja, sicer pojdi na naslednjo prosojnico).

+naslednja stran

Pojdi na naslednjo prosojnico brez predvajanja učinkov.

[številka] + vnašalka

Vtipkajte številko prosojnice in pritisnite vnašalko za premik na prosojnico s to številko.

Smerna tipka levo ali navzgor ali prejšnja stran ali vračalka ali P

Znova predvajaj prejšnji učinek. Če prejšnji učinek na tej prosojnici ne obstaja, pokaži prejšnjo prosojnico.

+prejšnja stran

Pojdi na prejšnjo prosojnico brez predvajanja učinkov.

Začetek

Preskok na prvo prosojnico projekcije.

Konec

Preskok na zadnjo prosojnico projekcije.

+prejšnja stran

Pojdi na prejšnjo prosojnico.

+naslednja stran

Pojdi na naslednjo prosojnico.

B ali .

Prikaži črnino do naslednjega pritiska na tipko ali premika koleščka miške.

W ali ,

Prikaži belino do naslednjega pritiska na tipko ali premika koleščka miške.


Tipke za bližnjice v normalnem pogledu

Tipke za bližnjico

Učinek

Tipka plus (+)

Povečaj.

Tipka minus (-)

Pomanjšaj.

Tipka krat (×) (numerična tipkovnica)

Povečaj stran na velikost okna.

Tipka deljeno (÷) (numerična tipkovnica)

Povečaj trenutni izbor.

Dvigalka++G

Združi izbrane predmete.

Dvigalka++A

Razdruži izbrane predmete.

+klik

Vstop v skupino, tako da lahko urejate posamezne predmete v njej. S klikom zunaj skupine se vrnete na normalen pogled.

+dvigalka+K

Združi izbrane predmete.

+dvigalka+K

Razdruži izbrani predmet. Ta kombinacija deluje le na predmetu, ki je bil ustvarjen z združitvijo dveh ali več predmetov.

+tipka plus

Pomakni v ospredje.

Dvigalka++tipka plus

Postavi naprej.

+tipka minus

Pošlji nazaj.

Dvigalka++tipka minus

Pomakni v ozadje.


Tipke za bližnjice pri urejanju besedila

Tipke za bližnjico

Učinek

+vezaj (-)

Delilni vezaji; deljenje besed po vaših lastnih nastavitvah.

+dvigalka+znak minus (-)

Nedeljivi vezaj (ni uporabljen za ločevanje zlogov).

+dvigalka+preslednica

Nedeljivi presledki. Nedeljivi presledki niso na koncu vrstice in niso razširjeni, če je besedilo poravnano obojestransko.

Dvigalka+vnašalka

Prelom vrstice brez spremembe odstavka

Puščica levo

Premakne kazalko na levo

Dvigalka+smerna tipka levo

Premakne kazalko z izbiro vred na levo

+smerna tipka levo

Skoči na začetek besede

+dvigalka+smerna tipka levo

Izbira na levo, besedo za besedo

Puščica desno

Premakni kazalko na desno

Dvigalka+smerna tipka desno

Premakni kazalko z izbiro na desno

+smerna tipka desno

Skoči na začetek naslednje besede

+dvigalka+smerna tipka desno

Izbira na desno, besedo za besedo

Puščica navzgor

Premakne kazalko eno vrstico navzgor

Dvigalka+smerna tipka navzgor

Izbiranje vrstic v smeri navzgor

+smerna tipka navzgor

Premakne kazalko na začetek prejšnjega odstavka.

+dvigalka+smerna tipka navzgor

Izbere besedilo do začetka odstavka. Naslednji pritisk tipke razširi izbor do začetka prejšnjega odstavka.

Puščica navzdol

Premakne kazalko navzdol za eno vrstico

Dvigalka+smerna tipka navzdol

Izbiranje vrstic v smeri navzdol

+smerna tipka navzdol

Premakne kazalko do konca odstavka. Naslednji pritisk tipke premakne kazalko do konca naslednjega odstavka.

+dvigalka+smerna tipka navzdol

Izbere besedilo do konca odstavka. Naslednji pritisk tipke razširi izbor do konca naslednjega odstavka.

Skoči na začetek vrstice

Skoči in izberi do začetka vrstice

Skoči na konec vrstice

Skoči in izberi do konca vrstice

Skoči na začetek besedilnega bloka na prosojnici

Skoči in izbere besedilo do začetka besedilnega bloka na prosojnici

Skoči na konec besedilnega bloka na prosojnici

Skoči in izbere besedilo do konca dokumenta

Izbriše besedilo do konca besede

+vračalka

Izbriše besedilo do začetka besede

V seznamu: izbriše prazen odstavek pred trenutnim odstavkom

+dvigalka+brisalka

Izbriše besedilo do konca stavka

+dvigalka+vračalka

Izbriše besedilo do začetka stavka


Tipke za bližnjice v LibreOffice Impress

Tipke za bližnjico

Učinek

Smerna tipka

Premakne izbrani predmet ali pogled strani v smeri puščice.

+smerna tipka

Pomakne pogled strani v smeri puščice.

Pritisnjena dvigalka in vlečenje miške

Premakne izbran predmet zgolj vodoravno ali navpično v smeri puščice.

+ vlečenje (z aktivirano možnostjo Kopiranje med premikanjem)

Držite pritisnjeno in povlecite predmet, tako da se ustvari kopija predmeta.

Pritisnite med risanjem ali spreminjanjem velikosti predmeta z vlečenjem iz sredine predmeta navzven.

+klik

Izbere predmet za trenutno izbranim predmetom.

+dvigalka+klik

Izbere predmet pred trenutno izbranim predmetom.

Dvigalka+klik

Izbere soležne elemente ali odlomke besedila. Kliknite na začetek izbire, se premaknite na konec izbire in nato držite pritisnjeno dvigalko in kliknite na izbiro.

Dvigalka+vlečenje (pri spreminjanju velikosti)

Držite pritisnjeno dvigalko med vlečenjem predmeta, ki mu želite spremeniti velikost, in razmerje velikosti se bo ohranilo.

Tabulatorka

Izbere predmete v vrstnem redu nastanka.

Dvigalka+tabulatorka

Izbere predmete v obratnem vrstnem redu nastanka.

Ubežnica

Uporabi trenutni način.

Vnašalka

Aktivirajte ogrado predmeta v novi predstavitvi (le če je izbran okvir).

+vnašalka

Premik na naslednji predmet z besedilom na prosojnici.

Če na prosojnici ni predmetov ali če ste dosegli zadnji predmet z besedilom, je vstavljena nova prosojnica za trenutno. Nova prosojnica ima enako postavitev kot trenutno izbrana prosojnica.

Prejšnja stran

Skok na prejšnjo prosojnico. Ne deluje na prvi prosojnici.

Naslednja stran

Skok na naslednjo prosojnico. Ne deluje na zadnji prosojnici.


Krmarjenje s tipkovnico pri razvrščanju prosojnic

Tipke za bližnjico

Učinek

Začetek/Konec

Postavi pozornost na prvo/zadnjo prosojnico.

Smerna tipka levo/desno ali Prejšnja stran/Naslednja stran

Postavi pozornost na naslednjo/prejšnjo prosojnico.

Vnašalka

Preklopi v navadni način z aktivno prosojnico.


Uporaba tipk za bližnjice v LibreOffice Impress

Tipke za bližnjice (dostopnost LibreOffice)

Podprite nas!