Pripni na robove strani

Določa, ali naj se obris grafičnega predmeta poravna na najbližji rob strani.

Kazalka ali obris grafičnih predmetov morata biti v obsegu pripenjanja.

Ikona Pripni na robove strani

Pripni na robove strani

Podprite nas!