Krivulja

Ikona Krivulja v vrstici Risba odpre orodno vrstico Črte, s katero lahko trenutni prosojnici dodate črte in like.

Če držite pritisnjeno dvigalko, je gibanje miške omejeno na večkratnike 45 stopinj. Če držite pritisnjeno , nova točka ne bo povezana z zadnjo točko. Tako lahko ustvarite predmete, ki jih sestavljajo nepovezane krivulje. Če rišete manjši predmet s pritisnjeno v večjem predmetu, ki ga še niste zaprli, bo manjši predmet odštet od večjega in bo videti kot luknja v večjem.

Zaprti liki samodejno prevzamejo polnilo, prikazano v polju Slog območja/Polnilo v vrstici Črta in polnilo.

Krivulja, zapolnjena

Nariše zaključen zapolnjen lik, ki temelji na krivulji Bézier. Kliknite na mesto, kjer želite začetek krivulje, povlecite, spustite in nato premaknite kazalec na mesto, kjer želite konec krivulje, ter kliknite. Premaknite kazalec in znova kliknite, da krivulji dodate odsek ravne črte. Dvakrat kliknite za zaključek lika.

Ikona

Krivulja, zapolnjena

Mnogokotnik, zapolnjen

Nariše zaključen lik, ki ga tvorijo odseki ravne črte. Kliknite na mesto, kjer želite začeti mnogokotnik, in povlecite za risanje odseka črte. Kliknite znova za določitev konca odseka črte in nadaljujte s kliki za določitev preostalih odsekov mnogokotnika. Dvakrat kliknite za zaključek risanja. Če želite omejiti mnogokotnik na kote 45 stopinj, držite med klikanjem pritisnjeno dvigalko.

Ikona

Mnogokotnik, zapolnjen

Mnogokotnik (45°), zapolnjen

V trenutnem dokumentu nariše sklenjen lik, ki ga sestavljajo ravne stranice pod kotom 45 stopinj. Kliknite na mesto, kjer želite začeti mnogokotnik, in povlecite za risanje stranice. Kliknite znova za določitev konca stranice in nadaljujte s klikanjem za določitev preostalih stranic mnogokotnika. Dvakrat kliknite za zaključek risanja mnogokotnika. Za mnogokotnik, ki ni omejen na stranice pod kotom 45 stopinj, držite med klikanjem pritisnjeno dvigalko.

Ikona

Mnogokotnik (45°), zapolnjen

Prostoročna črta, zapolnjena

Nariše prostoročno črto, kjer povlečete po prosojnici. Ko spustite gumb miške, LibreOffice ustvari zaprti lik z risanjem ravnega odseka črte od končne točke do začetne točke črte. Lik med črtami je zapolnjen s trenutno izbrano barvo področja.

Ikona

Prostoročna črta, zapolnjena

Krivulja

Nariše gladko krivuljo Bezier. Kliknite na mesto, na katerem želite začeti krivuljo, povlecite, spustite, nato pa pomaknite kazalko na mesto, kjer želite, da se krivulja konča. Premaknite kazalko in ponovno kliknite, da krivulji dodate raven odsek črte. Dvokliknite, da končate z risanjem krivulje. Če želite ustvariti zaprto obliko, dvokliknite začetno točko črte krivulje. Lok krivulje je določen z razdaljo, do katere povlečete.

Ikona

Krivulja

Mnogokotnik

Nariše črto, ki je sestavljena iz niza ravnih odsekov črte. Povlecite, da narišete odsek črte in kliknite, da določite končno točko odseka, nato pa povlecite, da narišete nov odsek. Dvokliknite, da končate z risanjem črte. Če želite ustvariti zaprto obliko, dvokliknite začetno točko črte.

Držite pritisnjeno dvigalko, medtem ko rišete mnogokotnik, da lahko nove točke nastavite pod kotom 45 stopinj.

Način Uredi točke vam omogoča, da interaktivno spremenite posamezne točke mnogokotnika.

Ikona

Mnogokotnik

Mnogokotnik (45°)

Nariše črto, sestavljeno iz niza ravnih odsekov črt, ki so pod kotom 45 stopinj. Povlecite za risanje odseka črte, kliknite za določitev končne točke odseka črte in nato povlecite za risanje novega odseka. Dvokliknite za zaključek risanja. Za tvorbo zaključenega lika držite pritisnjeno in dvokliknite z miško.

Ikona

Mnogokotnik (45°)

Prostoročna črta

Nariše prostoročno črto, kjer povlečete po trenutnem dokumentu. Črto zaključite, ko spustite gumb miške. Zaprti lik narišete tako, da spustite gumb miške blizu začetne točke črte.

Ikona

Prostoročna črta

Podprite nas!