Elipsa

Če uporabite Prilagodi orodno vrstico, lahko dodate ikono Elipsa, ki odpre orodno vrstico Stari krogi in ovali.

Elipsa

Nariše zapolnjeno elipso tam, kjer povlečete po trenutnem dokumentu. Kliknite, kamor želite postaviti elipso, in povlecite do želene velikosti. Za risanje kroga med vleko pritisnite dvigalko.

Ikona Elipsa

Elipsa

Krožec

Nariše zapolnjen krog v trenutnem dokumentu. Kliknite, kjer želite narisati krog, in povlecite do želene velikosti. Za risanje elipso med vlečenjem hkrati pritisnite dvigalko.

Ikona Krožec

Krožec

Izsekana elipsa

V trenutnem dokumentu nariše zapolnjen lik, ki ga določajo lok ovala in dve črti radija. Za risanje odseka elipse povlecite krog do želene velikosti in nato kliknite za določitev prve črte radija. Premaknite kazalko na mesto, kjer želite postaviti drugo črto radija, in kliknite. Na krog ne rabite klikati. Za risanje odseka kroga med vleko držite pritisnjeno dvigalko.

Ikona Izsekana elipsa

Izsekana elipsa

Izsekan krog

V trenutnem dokumentu nariše zapolnjen lik, ki ga določajo lok kroga in dve črti radija. Za risanje krožnega izseka povlecite krog do želene velikosti, nato kliknite za določitev prve črte radija. Premaknite kazalko do mesta, kjer želite drugo črto radija, in kliknite. Na krog ni potrebno klikati. Za risanje izseka elipse med vleko držite pritisnjeno dvigalko.

Ikona Izsekan krog

Izsekan krog

Odsek elipse

V trenutnem dokumentu nariše zapolnjen lik, ki ga določata lok elipse in črta premera. Za risanje izseka elipse povlecite elipso do želene velikosti in nato kliknite nanjo za določitev začetne točke črte premera. Kazalec pomaknite na mesto končne točke črte premera in kliknite. V elipso ni potrebno klikniti. Za risanje krožnega izseka med vlečenjem držite pritisnjeno dvigalko.

Ikona Odsek elipse

Odsek elipse

Odsek kroga

Nariše zapolnjen lik, ki ga omejujejo krožni lok in črti premera. Za risanje krožnega izseka povlecite krog do želene velikosti in nato kliknite nanj za določitev začetne točke črte premera. Kazalec pomaknite na mesto končne točke črte premera in kliknite. V krog ne rabite klikniti. Za risanje izseka elipse med vlečenjem držite pritisnjeno dvigalko.

Ikona Odsek kroga

Odsek kroga

Elipsa, nezapolnjena

V trenutnem dokumentu nariše nezapolnjen oval, kjer povlečete. Kliknite na mesto, kjer želite narisati oval, in povlecite do želene velikosti. Za risanje kroga držite med vleko pritisnjeno dvigalko.

Ikona Elipsa, nezapolnjena

Elipsa, nezapolnjena

Krog, nezapolnjen

V trenutnem dokumentu nariše nezapolnjen krog, kjer povlečete. Kliknite, kjer želite narisati krog in povlecite do želene velikosti. Za risanje elipse med vlečenjem držite pritisnjeno dvigalko.

Ikona Krog, nezapolnjen

Krog, nezapolnjen

Izsekana elipsa, nezapolnjena

V trenutnem dokumentu nariše nezapolnjen lik, ki ga določajo lok ovala in črti polmera. Za risanje eliptičnega tortega diagrama povlecite oval do želene velikosti in nato klknite za določitev prvega polmera. Premaknite kazalko a mesto, kjer želite postaviti drugo črto polmera, in kliknite. Na oval ni potrebno klikniti. Za risanje krožnega tortnega diagrama držite med vleko pritisnjeno dvigalko.

Ikona Izsekana elipsa, nezapolnjena

Izsekana elipsa, nezapolnjena

Izsekan krog, nezapolnjen

V trenutnem dokumentu nariše nezapolnjen lik, ki ga določajo krožni lok in črti polmera. Za risanje krožnega tortnega diagrama povlecite krog do želene velikosti in nato kliknite za določitev prvega polmera. Premaknite kazalko do mesta, kjer želite postaviti drugo črto polmera, in kliknite. Na krog ni potrebno klikniti. Za risanje eliptičnega tortnega diagrama med vleko držite pritisnjeno dvigalko.

Ikona Izsekan krog, nezapolnjen

Izsekan krog, nezapolnjen

Odsek elipse, nezapolnjen

V trenutnem dokumentu nariše nezapolnjen lik, ki ga določata lok elipse in črta premera. Za risanje odseka elipse povlecite elipso do želene velikosti in nato kliknite za določitev začetne točke črte premera. Premaknite kazalec na mesto, kjer želite postaviti končno točko premera, in kliknite. Na elipso ni potrebno klikniti. Za risanje krožnega odseka držite med vleko pritisnjeno dvigalko.

Ikona Odsek elipse, nezapolnjen

Odsek elipse, nezapolnjen

Odsek kroga, nezapolnjen

V trenutnem dokumentu nariše nezapolnjen lik, ki ga določata krožni lok in črta premera. Za risanje krožnega odseka povlecite krog do želene velikosti in nato kliknite za določitev začetne točke črte premera. Premaknite kazalko na mesto, kjer želite postaviti končno točko premera, in kliknite. Na krog ni potrebno klikniti. Za risanje odseka elipse držite med vleko pritisnjeno dvigalko.

Ikona Odsek kroga, nezapolnjen

Odsek kroga, nezapolnjen

Lok

V trenutnem dokumentu nariše lok. Za risanje loka povlecite oval na želeno velikost ter klinite za določitev začetne točke loka. Premaknite kazalec do mesta, kjer želite postaviti končno točko, in kliknite. Na oval ni potrebno klikniti. Za risanje loka, ki temelji na krogu, med vlečenjem držite pritisnjeno dvigalko.

Ikona Lok

Lok

Lok kroga

V trenutnem dokumentu nariše lok, ki temelji na krogu. Za risanje loka povlecite krog do želene velikosti in nato kliknite za določitev začetne točke loka. Premaknite kazalec na mesto, kamor želite postaviti končno točko, in kliknite. Na krog ni potrebno klikniti. Za risanje loka, ki temelji na elipsi, med vleko držite pritisnjeno dvigalko.

Ikona Lok kroga

Lok kroga

Podprite nas!