Povečava

Pomanjša ali poveča zaslonski prikaz trenutnega dokumenta. Kliknite puščico poleg ikone in odpre se orodna vrstica Povečava.

Ikona Povečava

Povečava

Ikona Povečava ($[officename] Impress v pogledu orisa in prosojnice)

Povečava (LibreOffice Impress v orisnem pogledu in pogledu prosojnice)

Povečaj

Prikaže enkrat povečano prosojnico.

Izberete lahko tudi orodje Povečaj in okoli področja, ki ga želite povečati, povlečete pravokoten okvir.

Ikona Povečaj

Povečaj

Pomanjšaj

Prikaže prosojnico v polovični velikosti glede na trenutno.

Ikona Pomanjšaj

Pomanjšaj

100 % povečava

Prikaže prosojnico v njeni dejanski velikosti.

Ikona Povečava 100 %

100 % povečava

Prejšnja

Vrne prikaz prosojnice na prejšnji faktor povečave. Prav tako lahko pritisnete tipki +vejica (,).

Ikona Prejšnja povečava

Prejšnja

Naslednja

Razveljavi dejanje ukaza Prejšnja. Pritisnete lahko tudi tipki +pika (.).

Ikona Naslednja povečava

Naslednja

Cela stran

Prikaže celotno prosojnico na zaslonu.

Ikona Predogled tiskanja

Cela stran

Širina strani

Pokaže celotno prosojnico po širini. Zgornji in spodnji rob prosojnice morda ne bo viden.

Ikona Povečava: Širina strani

Širina strani

Optimalen pogled

Spremeni velikost prikaza, da ta vsebuje vse predmete na prosojnici.

Ikona Optimalen pogled

Optimalen pogled

Predmet

Spremeni velikost prikaza, da so vidni vsi predmeti, ki ste jih izbrali.

Ikona Predmet

Predmet

Premakni

Premakne prosojnico znotraj okna LibreOffice. Postavite kazalec na prosojnico in povlecite za premik prosojnice. Ko spustite gumb miške, je izbrano zadnje uporabljano orodje.

Ikona Premakni

Premakni

Podprite nas!