Trenutna velikost

Pokaže položaja X in Y kazalke in velikost izbranega predmeta.

To polje vrstice stanja uporablja enake merske enote kot ravnila. Merske enote določite v LibreOffice Impress – Splošno.

Podprite nas!