Oddaljene povezave

Izpiše vse dosegljive povezave za Daljinec za Impress.

Za dostop do tega ukaza ...

Najprej potrdite polje Omogoči daljinca v – LibreOffice Impress – Splošno.

Izberite ukaz Projekcija – Daljinec za Impress.


Nastavitev oddaljene povezave

Oddaljeno povezavo vklopite na naslednji način:

  1. Odprite na mobilno napravo nameščen programček Daljinec za Impress (angl. Impress Remote).

  2. Odprite pogovorno okno Oddaljena povezava.

  3. S seznama izberite napravo.

  4. Vnesite številko PIN, prikazano na napravi, in pritisnite Poveži, da overite povezavo.

Naprava in računalnik sta zdaj povezana, trenutna predstavitev takoj vstopi v način predstavitve, ki ga nadzoruje mobilna naprava.

Kako prekinete povezavo z mobilno napravo

  1. Odprite pogovorno okno Oddaljena povezava.

  2. S seznama izberite napravo.

  3. Kliknite Odstrani overitev odjemalca.

Podprite nas!