Animacija besedila

Določa nastavitve animacije besedila za trenutni učinek, v pogovornem oknu Možnosti učinka.

Slika pogovornega okna Animacija besedila

Združi besedilo

Določa animacijo več odstavkov:

Samodejno po

Če je izbrano »Združi besedilo – odstavkov 1. ravni«, bodo odstavki animirani eden za drugim.

Vnesite dodaten časovni zamik v sekundah pred animacijo naslednjih odstavkov.

Animiraj pripeti lik

To polje ne sme biti izbrano, če želite animirati zgolj besedilo, ne pa tudi lika.

V obratnem zaporedju

Animira odstavke v obratnem vrstnem redu.

Podprite nas!