Oznaka in položaj

Nastavite možnosti zamika, razmika in poravnave za simbole oštevilčevanja v seznamih, kot so številke ali oznake.

Za dostop do tega ukaza ...

Iz menijske vrstice:

V izbranem besedilu izberite Oblika – Označevanje in oštevilčevanje.

Iz kontekstnega menija:

V izbranem besedilu izberite Označevanje in oštevilčevanje.

Iz vmesnika zloženke v zavihkih:

Na zavihku Osnovno dolgo kliknite Oštevilčen oz. Označen seznam in nato izberite Prilagodi.

Iz orodnih vrstic:

Ikona pogovornega okna Označevanje in oštevilčevanje

Označevanje in oštevilčevanje

Privzeta oznaka Privzeto oštevilčenje

Dolgo kliknite in izberite Prilagodi.

Iz stranske vrstice:

V zloženem zavihku Seznami v stranski vrstici v podoknu Lastnosti dolgo kliknite Oštevilčen oz. Označen seznam, nato izberite Prilagodi.


Raven

Izberite raven oz. ravni, ki jih želite spremeniti. Če želite uporabiti možnosti oštevilčevanja za vse ravni, izberite »1-10«.

Lastnosti

Vrsta

Določite vrsto seznama. Označen seznam z znakovnimi oznakami, označen seznam z grafičnimi oznakami ali oštevilčen seznam z načinom oštevilčevanja po vašem izboru.

Znak

Izberite znak za označeni seznam.

Začni z

Izberite številko prvega elementa na oštevilčenem seznamu.

Barva

Izberite barvo znakovnih oznak oštevilčenih in označenih seznamov. Barva ne velja za sezname z grafičnimi oznakami.

Ločilo

Določite besedilo, ki naj se pojavi pred in za številko na oštevilčenem seznamu.

Pred

Vnesite besedilo, ki ga želite prikazati pred številko.

Za

Vnesite besedilo, ki ga želite prikazati za številko.

Velikost

Določite velikost znaka in grafičnih oznak v odstotkih glede na velikost pisave odstavka.

Širina

Vnesite širino znaka za grafično oznako.

Višina

Vnesite višino znaka za grafično oznako.

Ohrani razmerje

Če označite to potrditveno polje, boste ohranili razmerje med višino in širino grafične oznake.

Rel. velikost

Določite relativno velikost znakovne oznake za označene in oštevilčene sezname. Relativna velikost velja tudi za besedili Pred in Za.

Položaj

Zamik

Vnesite razdaljo od levega roba vsebovanega predmeta do začetka vseh vrstic seznama.

Širina

Vnesite ali izberite širino elementa seznama.

note

Združena skupna dolžina znakov Pred, Za in znakov oštevilčevanja lahko preseže nastavitev širine.


Relativno

Relativno glede na višjo raven seznama. Vnesena vrednost se doda vrednosti tega polja na prejšnji ravni. Če je na 1. ravni seznama »Zamik: 20 mm« in na 2. ravni seznama »Zamik: 10 mm, relativno«, to pomeni dejanski zamik 30 mm na 2. ravni.

Poravnava

V nastavitvi seznama Širina izberite poravnavo oštevilčene vsebine oštevilčenega seznama.

Doseg

Opravi spremembo na celotni .

Izbor

Uporabi spremembo za izbor.

Uporabi za matrico

S klikom uveljavite spremembe na vseh , ki uporabljajo trenutno .

Predogled

Pokaže predogled trenutnega izbora.

Podprite nas!