Animacija

Ustvari animacijo po meri na trenutni prosojnici. Za ustvarjanje animacije lahko uporabite le obstoječe predmete.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Vstavi – Animirana slika


tip

Animacije lahko kopirate in prilepite v LibreOffice Writer.


Animacija

Pokaže predogled predmetov v animaciji. Za ogled animacije lahko pritisnete tudi gumb Predvajaj.

Skoči na prvo sličico v zaporedju animacije.

Ikona

Prva slika

Predvaja animacijo v nasprotni smeri.

Ikona

Nazaj

Ustavi predvajanje animacije.

Ikona

Ustavi

Predvaja animacijo.

Ikona

Predvajaj

Skoči na zadnjo sličico v animiranem zaporedju.

Ikona

Zadnja slika

Številka slike

Nakazuje položaj trenutne sličice v zaporedju animacije. Če si želite pogledati drugo sličico, vnesite njeno številko ali kliknite puščico navzgor ali navzdol.

Trajanje

Vnesite število sekund, kolikor naj bo prikazana trenutna slika. Ta možnost je na voljo, če ste izbrali možnost Predmet bitne slike v polju Animacijska skupina.

Števec zanke

Nastavi število ponovitev predvajanja animacije. Če želite neprekinjeno predvajanje animacije s ponovitvami, izberite Maks.

Slika

Doda ali odstrani predmete iz animacije.

Uporabi predmet

Doda izbrane predmete kot eno sliko.

Ikona

Uporabi predmet

Uporabi posamezne predmete

Doda sliko za vsak izbrani predmet. Če izberete združeni predmet, ustvari sliko za vsak predmet v skupini.

Izberete lahko tudi animacijo, kot je animirani GIF, in nato kliknete to ikono, da jo odprete za urejanje. Ko ste z urejanjem animacije končali, kliknite Ustvari za vstavljanje nove animacije na svojo prosojnico.

Ikona

Uporabi posamezne predmete

Izbriši trenutno sliko

Izbriše trenutno sličico iz zaporedja animacije.

Ikona

Izbriši trenutno sliko

Izbriši vse slike

Izbriše vse sličice animacije.

Ikona

Izbriši vse slike

Število

Skupno število sličic v animaciji.

Animacijska skupina

Nastavi lastnosti predmeta za animacijo.

Skupinski predmet

Združi sličice v en sam predmet, da jih lahko premikate kot skupino. Še vedno lahko urejate posamezne predmete z dvoklikom na skupino na prosojnici.

Predmet bitne slike

Združi sličice v eno sličico.

Poravnava

Poravna sličice v animaciji.

Ustvari

Vstavi animacijo na trenutno prosojnico.

Podprite nas!