Dimenzioniranje

Spremeni dolžino, merske lastnosti in lastnosti vodila izbrane kotirne črte.

note

Če želite spremeniti slog črte ali puščice kotirne črte, izberite Oblika – Črta.


Za dostop do tega ukaza ...

V kontekstnem meniju kotirne črte izberite Mere.

V orodni vrstici Črte in puščice kliknite ikono Kotirna črta.

Ikona Kotirna črta

Kotirna črta


Kotirna črta je vedno vstavljena na plast, imenovano Kotirne črte. Če to plast nastavite na nevidno, v risbi kotirnih črt ne boste videli.

Črta

Nastavi lastnosti oddaljenosti kotirnih črt in vodil med seboj in glede na osnovnico.

Razdalja med črtami

Določa razdaljo med kotirno črto in osnovnico (širina črte = 0).

Previs vodila

Določa dolžino levega in desnega vodila z začetkom na osnovnici (oddaljenost črte = 0). Pozitivne vrednosti razširjajo vodilo nad osnovnico, negativne pod njo.

Razdalja vodila

Določa dolžino levega in desnega vodila z začetkom na kotirni črti. Pozitivne vrednosti razširjajo vodilo nad kotirno črto, negativne pod njo.

Levo vodilo

Določa dolžino levega in desnega vodila z začetkom na kotirni črti. Pozitivne vrednosti razširjajo vodilo pod kotirno črto in negativne nad njo.

Desno vodilo

Določa dolžino desnega vodila z začetkom na kotirni črti. Pozitivne vrednosti razširjajo vodilo pod kotirno črto in negativne nad njo.

Izmeri pod predmetom

Preobrne nastavitve, nastavljene v področju Črta.

Decimalna mesta

Določa število decimalnih mest za prikaz lastnosti črte.

Legenda

Nastavi lastnosti kotirnega besedila.

Položaj besedila

Določa položaj kotirnega besedila glede na kotirno črto in na vodila.

warning

Potrditveni polji Samodejno navpično in Samodejno vodoravno morata biti neoznačeni, preden lahko dodelite Položaj besedila.


Samodejno navpično

Določi optimalen navpični položaj za kotirno besedilo.

Samodejno vodoravno

Določi optimalen vodoravni položaj za kotirno besedilo.

Pokaži merske enote

Pokaže ali skrije merske enote. Mersko enoto, ki jo želite prikazati, lahko tudi izberete s seznama kombiniranega polja.

Vzporedno s črto

Prikaže besedilo vzporedno z ali pod pravim kotom glede na kotirno črto.

Polje predogleda

Pokaže predogled trenutnega izbora.

Podprite nas!