Dimenzioniranje

Spremeni dolžino, merske lastnosti in lastnosti vodila izbrane dimenzijske črte.

Ikona opombe

Če želite spremeniti slog črte ali puščice dimenzijske črte, izberite Oblika – Črta.


Za dostop do tega ukaza ...

V kontekstnem meniju dimenzijske črte izberite Dimenzije.

V orodni vrstici Črte in puščice kliknite ikono Dimenzijska črta.

Ikona

Kotirna črta


Dimenzijska črta je vedno vstavljena na plast, imenovano Dimenzijske črte. Če to plast nastavite na nevidno, v risbi dimenzijskih črt ne boste videli.

Črta

Nastavi lastnosti oddaljenosti dimenzijskih črt in vodil med seboj in glede na osnovnico.

Razdalja med črtami

Določa razdaljo med dimenzijsko črto in osnovnico (širina črte = 0).

Previs vodila

Določa dolžino levega in desnega vodila z začetkom na osnovnici (oddaljenost črte = 0). Pozitivne vrednosti razširjajo vodilo nad osnovnico, negativne pod njo.

Razdalja vodila

Določa dolžino levega in desnega vodila z začetkom na dimenzijski črti. Pozitivne vrednosti razširjajo vodilo nad dimenzijsko črto, negativne pod njo.

Levo vodilo

Določa dolžino levega in desnega vodila z začetkom na dimenzijski črti. Pozitivne vrednosti razširjajo vodilo pod dimenzijsko črto in negativne nad njo.

Desno vodilo

Določa dolžino desnega vodila z začetkom na dimenzijski črti. Pozitivne vrednosti razširjajo vodilo pod dimenzijsko črto in negativne nad njo.

Izmeri pod predmetom

Preobrne nastavitve, nastavljene v področju Črta.

Decimalna mesta

Določa število decimalnih mest za prikaz lastnosti črte.

Legenda

Nastavi lastnosti dimenzijskega besedila.

Položaj besedila

Določa položaj dimenzijskega besedila glede na dimenzijsko črto in na vodila.

Ikona opozorila

Potrditveni polji Samodejno navpično in Samodejno vodoravno morata biti neoznačeni, preden lahko dodelite Položaj besedila.


Samodejno navpično

Določi optimalen navpični položaj za dimenzijsko (kotirno) besedilo.

Samodejno vodoravno

Določi optimalen vodoravni položaj za dimenzijsko (kotirno) besedilo.

Pokaži merske enote

Pokaže ali skrije merske enote. Mersko enoto, ki jo želite prikazati, lahko tudi izberete s seznama kombiniranega polja.

Vzporedno s črto

Prikaže besedilo vzporedno z ali pod pravim kotom glede na dimenzijsko črto.

Polje predogleda

Pokaže predogled trenutnega izbora.

Podprite nas!