Vstavi besedilo

V aktivno prosojnico vstavi besedilo iz datoteke ASCII, RTG ali HTML.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite .

V orodni vrstici Vstavi kliknite

Ikona Vstavi prosojnico iz datoteke


Vstavljeno besedilo uporablja privzeto oblikovanje besedila aktivne prosojnice. Če želite, lahko povlečete okvir oz. polje z besedilom na prosojnico in nato vstavite besedilo. Polje se samodejno razširi navzdol v primeru daljših odlomkov besedila.

Seznamsko polje Prikaz

Iz seznama izberite besedilo, ki ga želite vstaviti.

Povezava

Vstavi besedilo kot povezavo. Povezave se posodobijo samodejno ob spremembi izvorne datoteke.

Podprite nas!