Uredi črto / točko za pripenjanje

Nastavi relativni položaj izbrane točke ali črte za pripenjanje glede na zgornji levi kot strani.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite točko ali črto za pripenjanje, odprite kontekstni meni in izberite Uredi točko/črto za pripenjanje


Slika pogovornega okna Pripni predmet

Izbriši črto / točko za pripenjanje

Izbriše izbrano točko ali črto za pripenjanje.

Podprite nas!