Točka/črta za pripenjanje

Vstavi točko ali črto pripenjanja (znano tudi kot vodilo), ki jo lahko uporabite za hitro poravnavo predmetov. Točke in črte pripenjanja se ne natisnejo.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Vstavi – Vstavi točko/črto za pripenjanje (samo LibreOffice Draw).

Odprite kontekstni meni in izberite Vstavi točko/črto za pripenjanje


tip

Črto za pripenjanje lahko povlečete z ravnil in jo spustite na stran. Za brisanje črte za pripenjanje jo povlecite nazaj na ravnilo.


Narišite ali premaknite predmet poleg točke ali črte za pripenjanje, da se ta postavi na svoje mesto.

Za določitev obsega pripenjanja izberite v pogovornem oknu Možnosti.

Slika pogovornega okna Pripni predmet

Položaj

Nastavi relativni položaj izbrane točke ali črte za pripenjanje glede na levi gornji kot strani.

note

Točko ali črto za pripenjanje lahko tudi povlečete na drugo mesto.


Os X

Vnesite želeno razdaljo med točko ali črto za pripenjanje in levim robom strani.

Os Y

Vnesite želeno razdaljo med točko ali črto za pripenjanje in zgornjim robom strani.

Vrsta

Določite vrsto predmeta pripenjanja, ki ga želite vstaviti.

Točka

Vstavi točko pripenjanja.

Navpično

Vstavi navpično črto za pripenjanje.

Vodoravno

Vstavi vodoravno črto za pripenjanje.

Podprite nas!