Oris

Vključi orisni pogled, kjer lahko dodate, uredite in ponovno razvrstite imena in naslove prosojnic.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Pogled – Oris.


Vrstica Oblikovanje besedila vsebuje naslednje ikone za naslove prosojnic:Povišaj, Ponižaj, Premakni navzgor in Premakni navzdol. Če želite prerazvrstiti naslove prosojnic s tipkovnico, poskrbite, da je kazalka na začetku naslova, in pritisnite tabulatorko za premik na naslov, ki je v hierarhiji eno raven nižje. Za premik na eno raven višji naslov pritisnite dvigalko hkrati s tabulatorko.

Zgornja raven orisa ustreza nazivom prosojnic, nižje ravni pa ustrezajo naslovom in podnaslovom na prosojnicah.

Podprite nas!