Predstavitev

Pogosto uporabljeni ukazi za prosojnice.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Pogled – Orodne vrstice – Predstavitev.


Prosojnica

Vstavi prosojnico za trenutno izbrano prosojnico.

Postavitev prosojnice

Odpre podmeni s postavitvami prosojnic.

Spremeni matrico prosojnice

Prikaže pogovorno okno Matrice prosojnic na voljo, kjer lahko izberete shematično postavitev za trenutno prosojnico. Predmeti iz oblikovanja prosojnice bodo vstavljeni za predmete na trenutni prosojnici.

Podvoji prosojnico

Vstavi kopijo trenutne prosojnice za trenutno prosojnico.

Razširi prosojnico

Ustvari novo prosojnico iz vsake orisne točke na vrhnji ravni (besedilo eno raven nižje od naslovnega besedila v hierarhiji orisa) izbrane prosojnice. Besedilo orisa postane naslov nove prosojnice. Točke orisa pod vrhnjo ravnijo na izvirni prosojnici se na novi prosojnici premaknejo navzgor za eno raven.

Projekcija

Začne vašo projekcijo.

Podprite nas!