Podvoji

Izdela eno ali več kopij izbranega predmeta.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Uredi – Podvoji.

Dvigalka+F3


Slika pogovornega okna Podvoji

Podvajanje predmetov

Število kopij

Vnesite število kopij, ki jih želite narediti.

Vrednosti iz izbora

Ikona Vrednost iz izbora

Uporabi vrednosti širine in višine izbranega predmeta v ustreznih poljih Os X in Os Y, kot tudi zapolni barvo predmeta iz polja Začni. Kot sukanja izbranega predmeta ostane prezrt.

Postavitev

Nastavi položaj in sukanje dvojnika predmeta v skladu z izbranim predmetom.

Os X

Vnesite vodoravno razdaljo med središčema izbranega predmeta in njegovega dvojnika. S pozitivno vrednostjo pomaknete dvojnika desno, z negativno pa levo.

Os Y

Vnesite navpično razdaljo med središčema izbranega predmeta in njegovega dvojnika. S pozitivno vrednostjo pomaknete dvojnika navzgor, z negativno pa navzdol.

Kot

Vnesite kot (med 0 in 359 stopinjami), za katerega želite zasukati dvojnika. S pozitivno vrednostjo zasukate dvojnika v smeri urinega kazalca, z negativno pa v nasprotni smeri.

Povečava

Nastavi velikost podvojenega predmeta.

Širina

Vnesite vrednost, za katero želite razširiti ali zožiti dvojnika.

Višina

Vnesite vrednost, za katero želite dvojnika povišati ali znižati.

Barve

Nastavi barve za izbrani predmet in za dvojnika. Če naredite več kot eno kopijo, te barve določajo začetne in končne točke barvnega preliva.

Začni

Izberite barvo za izbrani predmet.

Konec

Izberite barvo dvojnika predmeta. Če želite izdelati več kopij, bo ta barva veljala za zadnjega dvojnika.

Standardno

Ponastavi vrednosti, vidne v pogovornem oknu, nazaj na privzete vrednosti namestitve.

warning

Potrditev se ne pojavi, dokler niso ponovno naložene privzete vrednosti.


Podprite nas!