Besedilo

Odpre podmeni, kjer lahko izberete ukaze za oblikovanje besedila.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Besedilo.


Krepko

Izbrano besedilo se poudari. Če je kazalka na besedi, se poudari celotna beseda. Če je izbor ali beseda v celoti poudarjena, se oblikovanje odstrani.

Ležeče

Izbrano besedilo se izpiše v ležečem tisku. Če je kazalka na besedi, se celotna beseda izpiše v ležečem tisku. Če je izbor ali beseda v celoti v ležečem tisku, se oblikovanje odstrani.

Enojno podčrtano

Izbrano besedilo podčrta z enojno črto.

Dvojno podčrtano

Izbrano besedilo podčrta z dvema črtama.

Prečrtano

Čez izbrano besedilo se nariše črta, če pa je kazalka na besedi, pa čez celo besedo.

Nadčrtano

Izbrano besedilo se naddčrta ali pa se črta odstrani. Če kazalka ni v besedi, nadčrta besedilo, ki ga boste vnesli.

Nadpisano

Zmanjša se velikost pisave izbranega besedila, zviša pa se besedilo nad osnovno vrstico.

Podpisano

Zmanjša se velikost pisave izbranega besedila in zniža besedilo nad osnovno vrstico.

Senca

Doda senco, ki pada pod in na desno od izbranih znakov.

Oris

Prikaže oris izbranih znakov. Ta učinek ne deluje pri vsaki pisavi.

VELIKE ČRKE

VELIKE ČRKE – spremeni izbrane male črke v velike črke.

male črke

male črke – spremeni izbrane velike črke v male črke.

Zamenjaj velikost črk

Krožno preklaplja med možnostmi velikosti črk »Velike Začetnice Besed«, »Kot v stavku.«, »VELIKE ČRKE« in »male črke«.

Kot v stavku.

Spremeni prve črke izbranih besed oz. znakov v velike črke.

Velike Začetnice Besed

Velike Začetnice Besed – spremeni prvo črko vsake izbrane besede v veliko črko.

pREOBRNI vELIKE/mALE

Preklopi med velikimi in malimi črkami za vse izbrane črke.

Podpora azijskim jezikom

Do teh ukazov lahko dostopate, ko vključite podporo za azijske jezike v – Nastavitve jezika – Jeziki.

Polovična širina

Izbrani azijski znaki se spremenijo v znake polovične širine.

Polna širina

Izbrani azijski znaki se spremenijo v znake polne širine.

Hiragana

Izbrani azijski znaki se spremenijo v znake Hiragana.

Katakana

Izbrani azijski znaki se spremenijo v znake Katakana.

Podprite nas!