Varnostne možnosti in opozorila

Prilagodite varnostne možnosti in določite opozorila za prikrite podatke v dokumentih.

Za dostop do tega ukaza ...

Pritisnite gumb Možnosti na strani Varnost.


Pogovorno okno Varnostne možnosti in opozorila vsebuje naslednje kontrolnike:

pri shranjevanju ali pošiljanju

Izberite, da se prikaže opozorilo, ko poskušate shraniti ali poslati dokument, ki vsebuje zapisane spremembe, različice ali komentarje.

pri tiskanju

Izberite, da se prikaže opozorilo, ko poskušate natisniti dokument, ki vsebuje zapisane spremembe ali komentarje.

pri podpisovanju

Izberite, da se prikaže opozorilo, ko poskušate podpisati dokument, ki vsebuje zapisane spremembe, različice, polja, sklice na druge vire (npr. povezane odseke ali povezane slike) ali komentarje.

pri tvorbi datotek PDF

Izberite, da se prikaže opozorilno okno, ko poskušate izvoziti dokument v zapisu PDF, ki prikazuje zapisane spremembe v modulu Writer ali komentarje.

Pri shranjevanju odstrani zasebne podatke

Izberite, če želite, da so uporabniški podatki vedno odstranjeni iz lastnosti datoteke, komentarjev in sledi sprememb. Imena avtorjev v komentarjih in spremembe bodo zamenjale splošne vrednosti, kot so »Avtor1«, »Avtor2« itn. Tudi časovne vrednosti se ponastavijo na eno standardno vrednost. Če ta možnost ni izbrana, še vedno lahko odstranite osebne podatke iz trenutnega dokumenta z gumbom Ponastavi lastnosti v Datoteka – Lastnosti – Splošno.

Ob shranjevanju priporoči zaščito z geslom

Izberite, če želite v pogovornih oknih za shranjevanje dokumentov vedno omogočiti možnost Shrani z geslom. Počistite to možnost, če želite datoteke privzeto shranjevati brez gesla.

+klik je potreben za sledenje hiperpovezavam.

Če je vključeno, morate ob kliku hiperpovezave držati pritisnjeno , da ji sledite. Če ni vključeno, odprete povezavo zgolj s klikom.

Blokiraj vse povezave dokumentov, ki ne usmerjajo na zaupanja vredne naslove (glejte Varnost makrov)

V dokumentih blokira uporabo povezanih slik, ki niso na zaupanja vrednih mestih datotek, določenih na zavihku Zaupanja vredni viri pogovornega okna Varnost makrov. Tako lahko povečate varnost, če uporabljate dokumente iz virov, ki niso vredni zaupanja (npr. internet) in vas skrbijo ranljivosti programskih komponent za obdelavo slik. Blokiranje uporabe povezav pomeni, da se slike ne naložijo v zaupanja nevredne dokumente, viden je le okvir ograde.

Podprite nas!