Poišči ukaz

Omogoča poimensko iskanje in izvajanje vseh ukazov, ki so sicer na voljo v menijih programa.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Pomoč – Poišči ukaz.

Uporabite kombinacijo tipk dvigalka+ubežnica


Če je aktivirana možnost Najdi ukaz, je prikazan HUD (angl. head up display) in uporabite ga lahko za hitro poimensko iskanje ukazov. Ko vnašate iskani niz, se na seznamu pod iskalnim poljem prikazujejo vsi ujemajoči ukazi.

Za izvedbo ukaza:

note

Te funkcija je na voljo v modulih Writer, Calc, Impress in Draw.


Podprite nas!