Nastavitve podrobnih izračunov

Določa pravila za pretvorbo iz vrednosti nizov v numerične vrednosti, iz vrednosti nizov v sklice celic in iz vrednosti nizov v datumske in časovne vrednosti. To vpliva na vgrajene funkcije, kot je INDIRECT, ki jemlje sklic kot vrednost niza, ali datumske in časovne funkcije, ki jemljejo argumente kot vrednosti nizov v krajevnih zapisih ali standardu ISO 8601.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite – LibreOffice Calc – Formula, nato v odseku Nastavitve podrobnih izračunov pritisnite gumb Podrobnosti.


Vsebina v števila

Pretvorba iz besedila v število

Kako obravnavati besedilo, ko je to operand v aritmetični operaciji ali vhodni argument funkcije, ki pričakuje število. Nedvoumna pretvorba je možna za cela števila, vključno z eksponenti in datumi in časi po standardu ISO 8601 v polnem zapisu z ločili. Realne številske vrednosti z decimalnimi ločili ali datumi, ki niso v zapisu ISO 8601, so odvisni od področnih nastavitev. Upoštevajte, da se lahko pri pretvorbah, odvisnih od področnih nastavitev, številska vrednost rezultata razlikuje, ker je odvisna od področnih nastavitev!

Tvori napako #VALUE!: besedilo na mestih, kjer so pričakovani številski podatki, tvorijo napako #VALUE! Primer: "123,45" povzroči napako #VALUE!, 123,45 pa je ne.

Obravnavaj kot nič: vsako besedilo se na mestih, kjer so pričakovani številski podatki, ovrednoti kot število z vrednostjo nič. Primer: "123,45" se pretvori v nič, 123,45 pa se ne.

Pretvori samo nedvoumne: če besedilo predstavlja veljavno in nedvoumno številsko vrednost, jo pretvori. Primer: "123,456" tvori napako #VALUE!, saj besedilo vsebuje ločilo, medtem ko ga "123456" ne.
Podrobnosti si oglejte v Pretvorba besedila v števila.

Pretvori tudi odvisne od področnih nastavitev pretvori vrednosti, veljavne v zapisu krajevnih nastavitev. Primer: "123.45" je veljavno število za nekatere področne nastavitve, ker je tam decimalno ločilo pika.

Obravnavaj prazen niz kot nič

Ta možnost določa, kako je obravnavan prazen niz, ki se uporablja v računskih operacijah. Če ste nastavili »Pretvorba iz besedila v število« na »Tvori napako #VALUE!« ali »Obravnavaj kot nič«, (tukaj) ne morete izbrati, ali bo pretvorba praznega niza v številko tvorila napako ali pa bo obravnavala razne nize kot nič. Sicer ta možnost določa, kako so obravnavani prazni nizi.

Skladnja sklica za sklice v nizih

Skladnja formul, ki bo uporabljena pri razčlenjevanju sklicev, podanih v parametrih nizov. Ta vpliva na vgrajene funkcije, kot je INDIRECT, ki jemlje sklic kot vrednost niza.

Uporabi te nastavitve samo za trenutni dokument

Potrdite to polje, če želite uveljaviti te nastavitve samo za dokument.

Podprite nas!