Nastavitve podrobnih izračunov

Določa pravila za pretvorbo iz vrednosti nizov v numerične vrednosti, iz vrednosti nizov v sklice celic in iz vrednosti nizov v datumske in časovne vrednosti. To vpliva na vgrajene funkcije, kot je INDIRECT, ki jemlje sklic kot vrednost niza, ali datumske in časovne funkcije, ki jemljejo argumente kot vrednosti nizov v krajevnih zapisih ali standardu ISO 8601.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite – LibreOffice Calc – Formula, nato v odseku Nastavitve podrobnih izračunov pritisnite gumb Podrobnosti.


Vsebina v števila

Pretvorba iz besedila v število

Kako obravnavati besedilo, ko je to operand v aritmetični operaciji ali vhodni argument funkcije, ki pričakuje število. Nedvoumna pretvorba je možna za cela števila, vključno z eksponenti in datumi in časi po standardu ISO 8601 v polnem zapisu z ločili. Realne številske vrednosti z decimalnimi ločili ali datumi, ki niso v zapisu ISO 8601, so odvisni od področnih nastavitev. Upoštevajte, da se lahko pri pretvorbah, odvisnih od področnih nastavitev, številska vrednost rezultata razlikuje, ker je odvisna od področnih nastavitev!

Tvori napako #VALUE!: besedilo na mestih, kjer so pričakovani številski podatki, tvorijo napako #VALUE! Primer: "123,45" povzroči napako #VALUE!, 123,45 pa je ne.

Obravnavaj kot nič: vsako besedilo se na mestih, kjer so pričakovani številski podatki, ovrednoti kot število z vrednostjo nič. Primer: "123,45" se pretvori v nič, 123,45 pa se ne.

Pretvori samo nedvoumne: če besedilo predstavlja veljavno in nedvoumno številsko vrednost, jo pretvori. Primer: "123,456" tvori napako #VALUE!, saj besedilo vsebuje ločilo, medtem ko ga "123456" ne.
Podrobnosti si oglejte v Pretvorba besedila v števila.

Pretvori tudi odvisne od področnih nastavitev pretvori vrednosti, veljavne v zapisu krajevnih nastavitev. Primer: "123.45" je veljavno število za nekatere področne nastavitve, ker je tam decimalno ločilo pika.

Obravnavaj prazen niz kot nič

Ta možnost določa, kako je obravnavan prazen niz, ki se uporablja v računskih operacijah. Če ste nastavili »Pretvorba iz besedila v število« na »Tvori napako #VALUE!« ali »Obravnavaj kot nič«, (tukaj) ne morete izbrati, ali bo pretvorba praznega niza v številko tvorila napako ali pa bo obravnavala razne nize kot nič. Sicer ta možnost določa, kako so obravnavani prazni nizi.

Skladnja sklica za sklice v nizih

Skladnja formul, ki bo uporabljena pri razčlenjevanju sklicev, podanih v parametrih nizov. Ta vpliva na vgrajene funkcije, kot je INDIRECT, ki jemlje sklic kot vrednost niza.

Podprite nas!