Razvojno okolje Basic

Ta odsek opisuje integrirano razvojno okolje (angl. IDE oz. Integrated Development Environment) za Basic, kjer lahko urejate makre v programskem jeziku Basic.

warning

To je preskusna funkcionalnost in lahko povzroči težave ali nepričakovano vedenje programske opreme. Če jo želite kljub temu omogočiti, izberite – LibreOffice – Napredno in potrdite polje Omogoči poskusne funkcionalnosti.


Za dostop do tega ukaza ...

Izberite – LibreOffice – Razvojno okolje Basic.


Dopolnjevanje kode

Ta funkcija pomaga programerjem v jeziku Basic dokončevati kodo, prihrani napor pri tipkanju ter zmanjša napake pri pisanju kode.

Omogoči dopolnjevanje kode

Prikaže metode predmeta Basic. Dopolnjevanje kode prikaže metode predmeta Basic, če je predmet razširjene vrste UNO. Funkcija ne deluje z generičnima vrstama Basic: Object in Variant.

Če je spremenljivka vmesnik ali struktura UNO, se pojavi seznamsko polje, če pritisnete piko za imenom spremenljivke (kot je aVar. [pojavi se seznamsko polje]). Njegove metode in spremenljivke se izpišejo v seznamskem polju spodaj. Med predlaganimi metodami in spremenljivkami krmarite s smernimi tipkami. Če želite potrditi izbrani vnos, pritisnite vnašalko ali ga dvokliknite. Če želite zapreti seznamsko polje, pritisnite ubežnico.

Če tipkate ime metode in enkrat pritisnete tabulatorko, zaključite izbrani vnos, z novim pritiskom tabulatorke pa krožite med zadetki z najdaljšo predpono. Primer: če vnesete aVar.aMeth, boste krožili med vnosi aMeth1, aMethod2, aMethod3, drugi vnosi pa ne bodo skriti.

Primer:


  Dim aPicker As com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker
 

je veljavna definicija spremenljivke, do njenih metod dostopate s piko kot operatorjem (».«):


  aPicker.getDisplayDirectory()
 

Predlogi kode

To so pomočniki za kodiranje za programerje v jeziku Basic.

Samodejno popravljanje

Popravlja velike in male črke spremenljivk in ključnih besed jezika Basic med tipkanjem. Razvojno okolje LibreOffice Basic spremeni vnesene ukaze in spremenljivke Basic v vaši kodi in tako izboljša slog pisanja kode in njeno berljivost. Spremembe kode temeljijo na deklaracijah spremenljivk v programu in na razčlenjenih ukazih LibreOffice Basic.

Primer:


  Dim intVar as Integer
 

in zapis Intvar bo popravljen v intVar, da se ujema z zapisom v deklaraciji intVar.

Samodejno popravijo se tudi ključne besede programskega jezika Basic (seznam ključnih besed je povzet iz razčlenjevalnika).

Primeri:

Integer, String, ReDim, ElseIf, etc...

Samozaključi narekovaje

Samodejno doda zaključni narekovaj. Razvojno okolje LibreOffice Basic doda zaključni narekovaj vsakič, ko vnesete začetni narekovaj. Priročno za vstavljanje nizov v kodo Basic.

Samozaključi oklepaje

Samodejno dopolni nezaključene oklepaje. Razvojno okolje LibreOffice Basic ob vsakem vnosu uklepaja »(« doda zaklepaj »)«.

Samozaključi podprograme

Samodejno vstavi zaključne ukaze za podprograme. Razvojno okolje LibreOffice Basic doda ukaz End Sub oz. End Function, ko vnesete ukaz Sub oz. Function in pritisnete vnašalko.

Jezikovne funkcije

Uporabi razširjene vrste

Dovoli vrsto predmetov UNO kot veljavno vrsto Basic. Ta funkcionalnost razširja standardne vrste programskega jezika Basic z vrstami UNO LibreOffice. To programerjem omogoča določanje spremenljivk s pravo vrsto UNO in je nujno za funkcijo dopolnjevanja kode.

Primer:


  Sub Some_Calc_UNO_Types
  REM A spreadsheet object
    Dim oSheet As com.sun.star.sheet.XSpreadsheet
    oSheet = ThisComponent.getSheets().getByIndex(0)
  REM A cell object
    Dim oCell As com.sun.star.table.XCell
    oCell = oSheet.getCellByPosition(0,0)
  End Sub
 
Ikona opozorila

Uporaba razširjenih vrst UNO v programih Basic lahko povzroči težave z medopravilnostjo pri izvajanju v drugih pisarniških paketih.


Podprite nas!