Kompleksna postavitev besedila

Določa možnosti za dokumente s kompleksno postavitvijo besedila.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite – Nastavitve jezika – Jeziki – Kompleksna postavitev besedila.


Slika pogovornega okna Nastavitve/Možnosti – CTL

Jeziki s kompleksno postavitvijo besedila

Preverjanje niza

V jezikih, kot je tajščina, pravila določajo, da določeni znaki niso dovoljeni poleg drugih znakov. Če je preverjanje vhodnega zaporedja (SIC) omogočeno, LibreOffice ne dovoli znaka poleg drugega, če je to prepovedano.

Uporabi preverjanje niza

Omogoči preverjanje vhodnega zaporedja pri jezikih, kot je tajski.

Omejeno

Preprečuje uporabo kot tudi tiskanje nedovoljenih kombinacij znakov.

Nadzor kazalke

Izberite vrsto premikanja besedilne kazalke in izbor besedila za mešano besedilo (desno-leva mešana z levo-desno smerjo besedila).

Logično

S smerno tipko desno pomaknete kazalko proti koncu trenutnega besedila, s smerno tipko levo pa proti začetku trenutnega besedila.

Vidno

S pritiskom smerne tipke desno pomaknete kazalko v desno, s smerno tipko levo pa v levo.

Splošne možnosti

Številski sistem (samo v besedilu)

Izbere številski sistem, ki velja v besedilu, besedilu v predmetih, poljih in kontrolnikih, v vseh modulih LibreOffice. To ne vpliva samo na vsebino celic LibreOffice Calc.

Ta nastavitev ni shranjena v dokumentu, temveč v prilagoditvi LibreOffice.

Podprite nas!