Azijska postavitev

Določa privzete tipografske nastavitve za azijsko besedilo.

Do teh ukazov lahko dostopate, ko vključite podporo za azijske jezike v – Nastavitve jezika – Jeziki.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite – Nastavitve jezika – Azijska postavitev.


Slika pogovornega okna Nastavitve/Možnosti – Azijski jeziki

Spodsekavanje

Določa privzete nastavitve za spodsekavanje med posameznimi znaki.

Samo zahodno besedilo

Določa, da se spodsekavanje uporablja samo za zahodno besedilo.

Zahodno besedilo in azijska ločila

Določa, da se spodsekavanje uporablja tako za zahodno besedilo kot za azijska ločila.

Razmik med znaki

Določa privzete nastavitve za razmik med znaki v azijskih besedilih, celicah in risanih predmetih.

Brez stiskanja

Določa, da ne bo prišlo do nikakršnega stiskanja.

Stisni samo ločila

Določa, da so stisnjena samo ločila.

Stisni ločila in japonsko kano

Določa, da so stisnjena ločila in japonska kana.

Prvi in zadnji znaki

Določa privzete nastavitve za »prve« in »zadnje« znake. V pogovornem oknu, ki se pojavi, ko izberete Oblika – Azijska tipografija, lahko določite, ali seznam prepovedanih znakov uporabi za tiste na začetku ali na koncu vrstice v odstavku.

Jezik

Določa jezik, za katerega želite določiti prvi in zadnji znak.

Privzeto

Ko označite Privzeto, sta naslednji dve polji z besedilom zapolnjeni s privzetimi znaki za izbrani jezik:

Ne na začetku vrstice:

Določa znake, ki naj se ne bi pojavljali sami na začetku vrstice. Če je znak, ki je vtipkan tukaj, postavljen na začetek vrstice za prelomom vrstice, se samodejno premakne na konec prejšnje vrstice. Klicaj na koncu stavka se npr. nikoli ne pojavi na začetku vrstice, če je del seznama Ne na začetku vrstice.

Ne na koncu vrstice:

Določa znake, ki naj se ne bi pojavljali sami na koncu vrstice. Če je znak, ki je vtipkan tukaj, zaradi preloma strani postavljen na konec vrstice, se samodejno premakne na začetek naslednje vrstice. Valutni simbol, ki se pojavi pred zneskom, se npr. nikoli ne pojavi na koncu vrstice, če je del seznama Ne na koncu vrstice.

Podprite nas!