Jeziki

Določa privzete jezike in nekatere druge področne nastavitve za dokumente.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite – Nastavitve jezika – Jeziki.


Slika pogovornega okna Nastavitve/Možnosti – Jezik

warning

Nekaterih nastavitev po urejanju ne morete več ponastaviti. Lahko jih ročno uredite na prvotne nastavitve ali kliknete Prekliči, da se pogovorno okno Možnosti ponovno odpre.


Jezik za

Uporabniški vmesnik

Izberite jezik uporabniškega vmesnika, torej jezik menijev, pogovornih oken, datotek pomoči. Nameščen mora biti vsaj še en dodaten jezikovni paket ali pa večjezična različica LibreOffice.

Vnos »Privzeto« izbere jezik uporabniškega vmesnika operacijskega sistema. Če ta jezik ni na voljo v namestitvi LibreOffice, postane privzeti jezik jezik namestitve LibreOffice.

Področna nastavitev

Določa področno nastavitev nastavitve države. To vpliva na nastavitve oštevilčevanja, valute in na merske enote.

Vnos »Privzeto« izbere krajevno nastavitev, določeno v vašem operacijskem sistemu.

Sprememba tega polja velja takoj. Vendar pa se nekatere oblike, ki so bile oblikovane po privzeti nastavitvi, spremenijo le, če dokument naložite znova.

Privzeta valuta

Določa privzeto valuto, ki je uporabljena za izpis valute in za valutna polja. Če spremenite področno nastavitev, se privzeta valuta spremeni samodejno.

Privzeti vnos velja za valuto, ki je dodeljena izbrani področni nastavitvi.

Sprememba v polju Privzeta valuta bo posredovana vsem odprtim dokumentom in bo povzročila ustrezne spremembe v pogovornih oknih in ikonah, ki v teh dokumentih nadzirajo obliko valute.

Decimalno ločilo – Enaka kot področna nastavitev

Določa, da se ob kliku ustrezne tipke na številski tipkovnici uporabi decimalno ločilo, ki je nastavljeno v vašem sistemu.

Če je to potrditveno polje aktivirano, se, ko pritisnete tipko na številčni tipkovnici, vstavi znak, ki je prikazan v oklepajih za »Enako kot področna nastavitev«. Če to potrditveno polje ni aktivirano, se vstavi znak, ki ga poda vaš gonilnik za tipkovnico.

Vzorci prepoznavanja datuma

Določa vzorce prepoznavanja oz. sprejemljivosti datuma za trenutno krajevno nastavitev. Vnos v celico preglednice programa Calc in tabele programa Writer se mora ujemati z od krajevnih nastavitev odvisnimi vzorci prepoznavanja datuma, da je prepoznan kot veljaven datum.

Če vnesete števke in znake, ki ustrezajo določenim vzorcem prepoznavanja datuma v celico tabele in nato pomaknete kazalko izven celice, LibreOffice samodejno prepozna in pretvori vnos v datum ter ga oblikuje glede na krajevno nastavitev.

Začetni vzorci pod Vzorci prepoznavanja datuma so določeni s krajevnimi nastavitvami (določenimi pod Krajevna nastavitev), vendar lahko te privzete vzorce spremenite in dodate nove. Za ločilo med vzorci uporabite ;.

Vzorce lahko tvorite glede na naslednja pravila:

Če spremenite krajevne nastavitve, se bo vzorec prepoznavanja datuma ponastavil na privzeto vrednost za novo nastavljeno krajevno nastavitev, vse uporabniško določene spremembe ali dodatki pa bodo izgubljeni.

Poleg izrecnih vzorcev, določenih v polju urejanja, je vedno implicitno prepoznan tudi vnos, ki se ujema z vzorcem Y-M-D, in se samodejno pretvori v datum. Vnos, ki se začenja z številom med 1 in 31, se ne tolmači s tem implicitnim vzorcem Y-M-D. Od LibreOffice 3.5 naprej se ta vnos oblikuje kot YYYY-MM-DD (skladno s standardom ISO 8601).

Pri vseh vzorcih se vnos dvomestne letnice tolmači glede na nastavitev pod Orodja – Možnosti – Splošno – Letnica (dvomestna).

Privzeti jeziki za dokumente

Določa jezike za preverjanje črkovanja, slovar sopomenk in deljenje besed.

Izbor jezika dokumenta

warning

Preverjanje črkovanja za izbrani jezik deluje le, če ste namestili ustrezen jezikovni modul. Pred navedbo jezika je kljukica, če je preverjanje črkovanja za ta jezik aktivirano.


Zahodni

Določa jezik, ki se uporablja za funkcijo preverjanja črkovanja v zahodni abecedi.

Pokaži elemente vmesnika za vzhodno-azijske pisave

Aktivira podporo za azijske jezike. Sedaj lahko spremenite ustrezne nastavitve za azijske jezike v LibreOffice.

Če želite pisati v kitajščini, japonščini ali korejščini, lahko v uporabniškem vmesniku aktivirate podporo za te jezike.

Azijski

Določa jezik, ki se uporablja za funkcijo preverjanja črkovanja v azijski abecedi.

Pokaži elemente vmesnika za dvosmerne pisave

Aktivira podporo za kompleksno postavitev besedila (angl. CTL – Complex Text Layout). Sedaj lahko v LibreOffice spremenite nastavitve za kompleksno postavitev besedila.

Jeziki s kompleksno postavitvijo besedila

Kompleksna postavitev besedila

Določa jezik za preverjanje črkovanja kompleksne postavitve besedila.

Samo za trenutni dokument

Določa, da nastavitve za privzete jezike veljajo samo za trenutni dokument.

Napredna jezikovna podpora

Prezri sistemski vnosni jezik

Določa, ali bodo spremembe sistemskega vnosnega jezika/tipkovnice prezrte. Če bodo prezrte, bo vneseno besedilo upoštevalo jezik dokumenta ali trenutnega odstavka in ne trenutnega sistemsko nastavljenega jezika.

warning

Nekaterih nastavitev po urejanju ne morete več ponastaviti. Lahko jih ročno uredite na prvotne nastavitve ali kliknete Prekliči, da se pogovorno okno Možnosti ponovno odpre.


Podprite nas!