Nastavitve

Določa nastavitve za formule, ki veljajo za vse dokumente.

Za dostop do tega ukaza ...

Odprite dokument Math, izberite – LibreOffice Math – Nastavitve.


Možnosti tiskanja

Naziv

Določa, ali želite, da je ime dokumenta vključeno v izpis.

Besedilo formule

Določa, ali naj bo vsebina okna Ukazi vključena na dnu izpisa.

Obroba

Uporabi tanko obrobo za območje formul v izpisu. Naslov in Besedilo formule sta določena z okvirom samo, če je potrjeno ustrezno polje.

Format tiskanja

Izvirna velikost

Natisne formulo brez prilagajanja trenutne velikosti pisave. Možno je, da bo pri velikih formulah del ukaznega besedila odrezan.

Prilagodi velikosti

Prilagodi formulo obliki strani, ki je uporabljena v izpisu. Realna velikost bo določena glede na uporabljeno vrsto papirja.

Spreminjanje merila

Pomanjša ali poveča velikost natisnjene formule z določenim faktorjem povečave. Vnesite želeni faktor povečave neposredno v polje Spreminjanje merila ali določite vrednost z uporabo puščičnih gumbov.

Razne možnosti

Prezri ~ in ' na koncu vrstice

Določa, da bodo ti nadomestni znaki za presledek odstranjeni, če so na koncu vrstice. V prejšnjih različicah LibreOffice je dodajanje teh znakov na konec vrstice preprečilo, da bi bil desni rob formule med tiskanjem odrezan.

Vdelaj le uporabljene simbole (manjša velikost datoteke)

S formulo shrani samo tiste simbole, ki so v formuli uporabljeni. V prejšnjih različicah LibreOffice so bili z vsako formulo shranjeni kar vsi simboli.

Podprite nas!