Splošno

Določa splošne možnosti za dokumente z risbami ali predstavitvami.

Za dostop do tega ukaza ...

Odprite predstavitev, izberite – LibreOffice Impress/LibreOffice Draw – Splošno.


Slika pogovornega okna Splošne možnosti za Impress

Predmeti besedila

Dovoli hitro urejanje

Če je vključeno, lahko besedilo urejate takoj po kliku besedilnega predmeta. Če je izključeno, morate besedilo dvoklikniti, da ga lahko uredite.

Izbor možen samo v območju besedila

Določa, ali naj bo s klikanjem besedila izbrano besedilno polje.

Na območju besedilnega okvira oz. polja, ki ni zapolnjeno z besedilom, je mogoče izbrati predmet za besedilnim okvirom.

Nov dokument (samo v predstavitvah)

Začni z izborom predloge

Določa, ali naj se ob odpiranju predstavitve z Datoteka – Nov – Predstavitev aktivira okno Izberite predlogo.

Nastavitve

Uporabljaj predpomnilnik v ozadju

Določa, ali naj se za prikazovanje predmetov na matrici prosojnice uporabi predpomnilnik. To pospeši prikaz. Če želite na matrici prosojnice prikazati spreminjanje vsebine, odznačite možnost Uporabljaj predpomnilnik v ozadju.

Pri premikanju naredi kopijo

Določa, ali naj se samodejno ustvari kopija, ko premaknete predmet, medtem ko držite pritisnjeno . Enako velja za sukanje in spreminjanje velikosti predmeta. Izvirni predmet bo ostal na trenutnem položaju in enake velikosti.

Predmeti so vedno premični

Določa, ali želite premakniti predmet z omogočenim orodjem Zasukaj. Če možnost Predmet so vedno premični ni označena, lahko orodje Zasukaj uporabite le za sukanje predmeta.

Ne popači predmetov na krivulji (samo v risbah)

Ohrani relativno poravnavo točk Bézierovih krivulj in risanih predmetov 2D, ko popačite predmet.

Merska enota

Določa mersko enoto za predstavitve.

Tabulatorska mesta

Določa razmik med tabulatorskimi mesti.

Predstavitev (samo v predstavitvah)

Omogoči daljinsko upravljanje

Določa, da želite omogočiti daljinsko upravljanje prek vmesnika Bluetooth, ko je Impress zagnan. Če želite onemogočiti daljinsko upravljanje, možnosti Omogoči daljinsko upravljanje ne potrdite.

Omogoči Upravljalni zaslon govorca

Določa, da želite omogočiti Upravljalni zaslon govorca med projekcijami.

Merilo (samo v risbah)

Merilo risanja

Določa merilo risanja v vrstici stanja. Desno kliknite faktor povečave v vrstici stanja, da odprete seznam možnih vrednosti.

Združljivost (nastavitve posamičnega dokumenta)

Nastavitve v tem območju veljajo le za trenutni dokument.

Za oblikovanje dokumenta uporabi metriko tiskalnika

Določa, da je metrika tiskalnika uporabljena za tiskanje in tudi za oblikovanje prikaza na ekranu. Če to polje ni potrjeno, potem bo za prikaz na zaslonu in za tiskanje uporabljena postavitev, ki ni odvisna od tiskalnika.

Ikona opombe

Če to možnost nastavite za trenutni dokument in ga nato shranite, npr. v starejšem dvojiškem zapisu, ta možnost ne bo shranjena. Če to datoteko kasneje odprete iz starejšega zapisa, bo ta možnost nastavljena kot privzeta.


Dodaj razmike med odstavke in tabele

Določa, da LibreOffice Impress izračuna razmik med odstavki in tabelami natanko tako kot Microsoft PowerPoint.

Microsoft PowerPoint doda spodnji razmik odstavka od zgornjega razmika naslednjega odstavka, da izračuna skupni razmik med obema odstavkoma. LibreOffice Impress uporablja le večjega od dveh razmikov.

Podprite nas!