Splošno

Določa splošne možnosti za dokumente z risbami ali predstavitvami.

Za dostop do tega ukaza ...

Odprite predstavitev, izberite – LibreOffice Impress/LibreOffice Draw – Splošno.


Slika pogovornega okna Splošne možnosti za Impress

Predmeti besedila

Dovoli hitro urejanje

Če je vključeno, lahko besedilo urejate takoj po kliku besedilnega predmeta. Če je izključeno, morate besedilo dvoklikniti, da ga lahko uredite.

Izbor možen samo v območju besedila

Določa, ali naj bo s klikanjem besedila izbrano besedilno polje.

Na območju besedilnega okvira oz. polja, ki ni zapolnjeno z besedilom, je mogoče izbrati predmet za besedilnim okvirom.

Nastavitve

Uporabljaj predpomnilnik v ozadju

Določa, ali naj se za prikazovanje predmetov na matrici prosojnice uporabi predpomnilnik. To pospeši prikaz. Če želite na matrici prosojnice prikazati spreminjanje vsebine, odznačite možnost Uporabljaj predpomnilnik v ozadju.

Pri premikanju naredi kopijo

Določa, ali naj se samodejno ustvari kopija, ko premaknete predmet, medtem ko držite pritisnjeno . Enako velja za sukanje in spreminjanje velikosti predmeta. Izvirni predmet bo ostal na trenutnem položaju in enake velikosti.

Predmeti so vedno premični

Določa, ali želite premakniti predmet z omogočenim orodjem Zasukaj. Če možnost Predmet so vedno premični ni označena, lahko orodje Zasukaj uporabite le za sukanje predmeta.

Ne popači predmetov na krivulji (samo v risbah)

Ohrani relativno poravnavo točk Bézierovih krivulj in risanih predmetov 2D, ko popačite predmet.

Merska enota

Določa mersko enoto za predstavitve.

Tabulatorska mesta

Določa razmik med tabulatorskimi mesti.

Združljivost (nastavitve posamičnega dokumenta)

Podprite nas!