Tiskanje

Določa nastavitve tiskanja v dokumentu risbe ali predstavitve.

Za dostop do tega ukaza ...

Odprite predstavitev, izberite – LibreOffice Impress/LibreOffice Draw – Tiskanje.


Slika pogovornega okna možnosti tiskanja za Impress

Tiskanje

Določa dodatne elemente, ki bodo natisnjeni na robu strani.

Ime strani

Določa, ali bo ime strani dokumenta natisnjeno.

Datum

Določa, ali naj se natisne trenutni datum.

Čas

Določa, ali naj bo natisnjen trenutni čas.

Skrite strani

Določa, ali naj se natisnejo strani, ki so trenutno v predstavitvi skrite.

Kakovost

Glejte tudi Črno-belo tiskanje.

Privzeto

Določa, da želite tiskati v izvirnih barvah.

Sivine

Določa, da želite barve natisniti kot sivine.

Črno-belo

Določa, da želite tiskati dokument črno-belo.

Možnosti strani

Določa dodatne možnosti za tiskanje strani.

Privzeto

Določa, da med tiskanjem ne želite dodatnih sprememb merila strani.

Prilagodi strani

Določa, ali naj bodo predmeti, ki segajo prek robov trenutnega tiskalnika, pomanjšani, da bodo prilagojeni papirju tiskalnika.

Razpostavi strani

Določa, da morajo biti strani natisnjene razpostavljeno. Če so strani ali prosojnice manjše od velikosti papirja, bo na enem listu papirja vsaka stran ali prosojnica natisnjena večkrat.

Brošura

Izberite možnost Brošura, če želite natisniti dokument v obliki brošure. Lahko se tudi odločite, ali želite natisniti sprednjo, zadnjo ali obe strani brošure.

Sprednja stran

Izberite Sprednja stran, če želite natisniti sprednji del brošure.

Nazaj

Izberite Hrbtna stran, če želite natisniti hrbtno stran brošure.

Pladenj za papir iz nastavitev tiskalnika

Določa, da bo uporabljen tisti pladenj za papir, ki je določen v nastavitvah tiskalnika.

Podprite nas!