Mreža

Določa nastavitve mreže za ustvarjanje in premikanje predmetov.

Za dostop do tega ukaza ...

Odprite predstavitev, izberite – LibreOffice Impress/LibreOffice Draw – Mreža.


Mreža

Določa nastavitve za nastavljivo mrežo na straneh dokumenta. Ta mreža vam pomaga določiti natančen položaj predmetov. Prav tako lahko nastavite to mrežo skladno z »magnetno« mrežo pripenjanja.

Če ste aktivirali pripenjanje na mrežo, želite pa premakniti ali ustvariti posamezne predmete brez omejevanja pri premikanju, držite pritisnjeno dvigalko, da deaktivirate to funkcijo za toliko časa, kot je potrebno.

Ločljivost

Vodoravno

Določa mersko enoto za razmik med točkami mreže v vodoravni smeri (X-os).

Navpično

Določa mersko enoto za razmik med točkami mreže v navpični smeri (Y-os).

Podrazdelki

Vodoravno

Določa število vmesnih razdelkov med točkami mreže na osi X.

Navpično

Določa število vmesnih razdelkov med točkami mreže na osi Y.

Uskladi osi

Določa, ali bodo trenutne nastavitve mreže spremenjene simetrično. Ločljivost in razdelitev osi X in Y ostaneta enaki.

Pripni

Na vodila za pripenjanje

Pripne rob povlečenega predmeta na najbližjo vodilo za pripenjanje, ko spustite miško.

To nastavitev lahko določite tudi z ikono v vrstici Možnosti v predstavitvi ali risbi.

Na robove strani

Določa, ali naj se obris grafičnega predmeta poravna na najbližji rob strani.

Kazalka ali obris grafičnih predmetov morata biti v obsegu pripenjanja.

V dokumentu predstavitve ali risbe je to funkcijo mogoče doseči tudi z ikono v vrstici Možnosti.

Na okvir predmeta

Določa, ali naj se obris grafičnega predmeta poravna na obrobo najbližjega grafičnega predmeta.

Kazalka ali obris grafičnih predmetov mora biti v obsegu pripenjanja.

V dokumentu predstavitve ali risbe je to funkcijo mogoče doseči tudi z ikono v vrstici Možnosti.

Na točke predmeta

Določa, ali naj se obris grafičnega predmeta poravna na točke najbližjega grafičnega predmeta.

To velja le, če sta kazalka ali obris grafičnega predmeta v obsegu pripenjanja.

V dokumentu predstavitve ali risbe je to funkcijo mogoče doseči tudi z ikono v vrstici Možnosti.

Obseg pripenjanja

Določa razdaljo pripenjanja med kazalcem miške in obrisom predmeta. LibreOffice Impress pripne predmet na točko pripenjanja, če je kazalec miške bližje od razdalje, izbrane v polju Obseg pripenjanja.

Omeji predmete

Med ustvar. ali premik. predmetov

Določa, da so grafični predmeti med ustvarjanjem ali premikanjem omejeni navpično, vodoravno ali diagonalno (45°). To nastavitev lahko začasno izključite s pritiskom na dvigalko.

Razširi robove

Določa, da se, preden spustite tipko miške in pritisnete dvigalko, ustvari kvadrat, ki temelji na daljši stranici pravokotnika. To velja tudi pri elipsi (ustvari se krog, ki temelji na najdaljšem premeru elipse). Če polje Razširi robove ni označeno, bo ustvarjen kvadrat ali krog, ki temelji na krajši stranici ali premeru.

Pri sukanju

Določa, da je grafične predmete mogoče sukati le do kota sukanja, ki ste ga izbrali v polju Pri sukanju. Če želite predmet sukati prek določenega kota, pritisnite med sukanjem dvigalko. Tipko spustite, ko dosežete želeni kot sukanja.

Zmanjšanje št. točk

Določa kot za zmanjšanje števila točk. Če delate z mnogokotniki, vam bo mogoče koristilo, če zmanjšate število njihovih točk za urejanje.

Podprite nas!