Pogled

Določa načine prikaza, ki so na voljo. Z izborom ustreznih možnosti lahko pospešite prikaz na zaslonu med urejanjem svoje predstavitve.

Slika pogovornega okna Pogled za Impress

Prikaz

Ravnila vidna

Določa, ali naj bodo ravnila prikazana na vrhu in levo od delovnega področja.

Vodila med premikanjem

Določa, ali naj bodo med premikanjem predmeta prikazana vodila.

LibreOffice ustvari pikasta vodila, ki se razširijo izven polja, ki vsebuje izbrani predmet, in pokrivajo celotno delovno področje ter vam pomagajo določiti položaj predmeta.

To funkcijo lahko uporabite tudi preko istoimenske v vrstici Možnosti, če je dokument predstavitve ali risbe odprt.

Vse kontrolne točke v urejev. krivulj Bézier

Prikaže kontrolne točke vseh točk Bézierovih krivulj, če ste prej izbrali Bézierovo krivuljo. Če možnost urejevalnika Vse kontrolne točke v urejev. krivulj Bézier ni označena, bodo vidne le kontrolne točke izbranih točk Bézierovih krivulj.

Obris vsakega predmeta posebej

LibreOffice prikaže obris vsakega predmeta med njegovim premikanjem. Možnost Obris vsakega posameznega predmeta omogoča, da hitro opazite, ali se predmeti na ciljnem položaju med seboj prekrivajo. Če možnosti Obris vsakega posameznega predmeta ne označite, bo LibreOffice prikazal le kvadratni obris vseh izbranih predmetov.

Podprite nas!