Formula

Določa nastavitve skladnje formul in možnosti nalaganja za program LibreOffice Calc.

Za dostop do tega ukaza ...

Odprite preglednico, izberite – LibreOffice Calc – Formula.


Možnosti formule

Skladnja formule

Na voljo so tri možnosti. Oglejmo si jih na primerih. V vzorčni preglednici sta dva delovna lista, DelovniList1 in DelovniList2. V celici A1 prvega delovnega lista je sklic na celico C4 na drugem delovnem listu.

Uporabi angleška imena funkcij

V programu LibreOffice Calc je imena funkcij mogoče prevesti oz. jezikovno prilagoditi. Privzeto je to potrditveno polje izključeno, kar pomeni, da so v rabi jezikovno prilagojena imena funkcij. Če to polje potrdite, boste imena funkcij zamenjali z angleškimi. Takšna sprememba velja na vseh naslednjih področjih: vnos in prikaz formul, čarovnik za funkcije in nasveti za funkcije. Seveda lahko potrditev odstranite in se povrnete k prevedenim imenom funkcij. Opomba: Slovenski prevod zaenkrat še ne vsebuje poslovenjenih funkcij.

Ločila

Ta skupina možnosti omogoča prilagajanje ločil v izrazih za formule. Priročna je npr. za določitev ločevanja parametrov funkcij z vejicami (,) namesto s podpičji (;).

Namesto =SUM(A1;B1;C1) lahko npr. vtipkate =SUM(A1,B1,C1).

Podobno lahko spremenite ločila stolpcev in vrstic v vdelanih matrikah. Poprej je vdelana matrika uporabljala podpičja (;) kot ločila stolpcev in navpičnice (|) kot ločila vrstic, tako da je bil običajni izraz vdelane matrike za matriko s 5x2 polji videti tako:

={1;2;3;4;5|6;7;8;9;10}

S spremembo ločil stolpcev v vejice (,) in ločil vrstic v podpičja (;) bo enak izraz videti tako:

={1,2,3,4,5;6,7,8,9,10}

Nastavitve podrobnih izračunov

Določa pravila za pretvorbo iz vrednosti nizov v numerične vrednosti, iz vrednosti nizov v sklice celic in iz vrednosti nizov v datumske in časovne vrednosti. To vpliva na vgrajene funkcije, kot je INDIRECT, ki jemlje sklic kot vrednost niza, ali datumske in časovne funkcije, ki jemljejo argumente kot vrednosti nizov v krajevnih zapisih ali standardu ISO 8601.

Ponoven preračun ob nalaganju datoteke

Ponovno preračunavanje formul lahko vzame veliko časa pri nalaganju izjemno velikih datotek.

Excel 2007 in novejši:

Nalaganje velike datoteke preglednice lahko vzame veliko časa. Če ni potrebno, da bi takoj posodobili podatke svoje obsežne preglednice, lahko preložite ponoven preračun na ustreznejši čas. LibreOffice omogoča, da odložite ponoven preračun preglednic Excel 2007 (in novejših), da pohitrite čas nalaganja.

Preglednica ODF (ni shranjena z LibreOffice):

Novejše različice LibreOffice rezultate formul preglednice hranijo v svojo datoteko ODF. Ta funkcija pomaga LibreOffice, da veliko preglednico ODF, shranjeno s programom LibreOffice, preračuna hitreje.

Pri preglednicah ODF, shranjenih z drugimi programi, kjer tako pomnjeni rezultati formul morda ne obstajajo, je mogoče preložiti ponoven izračun, da s tem pohitrite nalaganje datoteke, kot to velja za datoteke Excel 2007.

Za zgornje vnose so na voljo naslednje izbire:

tip

S paketom LibreOffice shranjene preglednice ODF sledijo možnostim Nikoli ne preračunaj in Vedno preračunaj.


Podprite nas!