Tiskanje

Določa nastavitve tiskanja za preglednice.

– LibreOffice Calc – Tiskanje določa nastavitve za vse preglednice. Če želite določiti nastavitve zgolj za trenutni dokument, izberite Datoteka – Natisni, nato kliknite gumb Možnosti.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite – LibreOffice Calc – Tiskanje.


Strani

Vedno uveljavi ročne prelome

Če je ta možnost potrjena, imajo ročni prelomi vedno prednost pred samodejnimi prelomi strani, opravljene z načinom spreminjanja velikosti Zmanjšaj/povečaj izpis.

Potlači izhod praznih strani

Določa, da prazne strani s praznimi celicami ali brez risanih predmetov ne bodo natisnjene. Atributi celic, kot so obrobe ali barve ozadja ne veljajo za vsebino celic. Prazne strani pri številčenju strani niso upoštevane.

Delovni listi

Natisni samo izbrane delovne liste

Določa, da bo natisnjena le vsebina izbranih delovnih listov, čeprav ste v pogovornem oknu Datoteka – Natisni ali Oblika – Obsegi tiskanja navedli širši obseg. Vsebina delovnih listov, ki niso izbrani, ne bo natisnjena.

Ikona namiga

Za izbor več delovnih listov kliknite imena delovnih listov na spodnjem robu delovne površine ob pritisnjeni .


Podprite nas!