Splošno

Določa splošne nastavitve za dokumente s preglednicami.

Za dostop do tega ukaza ...

Odprite preglednico, izberite – LibreOffice Calc – Splošno.


Metrika

Merska enota

Določa merske enote v preglednicah.

Tabulatorska mesta

Določa razdaljo med tabulatorskimi mesti.

Posodobi

Posodobi povezave med nalaganjem

warning

V dokumentih shranjene nastavitve za samodejno posodabljanje povezav so iz varnostnih razlogov prezrte. Posodobitve povezav so vedno zavezane z varnostnimi nastavitvami LibreOffice v – LibreOffice – Varnost.


Vedno

Vedno posodobi povezave med nalaganjem dokumenta, vendar le če je dokument na zaupanja vrednem mestu datotek ali če je splošna raven varnostni nizka (česar ne priporočamo).

warning

Ta nastavitev je obravnavana kot Na zahtevo, če ni splošna raven varnosti makrov nastavljena na nizko v – LibreOffice – Varnost – Varnost makrov – Varnostna raven – Nizka (odsvetujemo) ali če dokument ni na zaupanja vrednem mestu, kot je to določeno v – LibreOffice – Varnost – Varnost makrov – Zaupanja vredni viri – Zaupanja vredna mesta datotek.


Na zahtevo

Samo na zahtevo posodobi povezave med nalaganjem dokumenta.

Nikoli

Povezave niso nikoli posodobljene med nalaganjem dokumenta.

Nastavitve vhoda

Z vnašalko se izbor premakne

Določa smer, v katero se bo kazalka v preglednici premaknila po pritisku na vnašalko.

Z vnašalko preklopi v urejevalni način

Določa vedenje vnašalke v preglednici. Če to možnost potrdite, boste s pritiskom vnašalke vsebino celice odprli za urejanje.

Možnosti ne potrdite, če želite, da z vnašalko izberete celico pod trenutno izbrano celico.

tip

Če je izbran obseg celic, z vsakim pritiskom vnašalke izberete naslednjo celico v okviru obsega, skladno s smerjo, ki je izbrana pod Z vnašalko se izbor premakne. Potrditev te možnosti je torej uporabna, če želite v obseg celic zaporedno vnašati vrednosti.


Razširi oblikovanje

Določa, ali naj se samodejno uporabijo atributi oblikovanja izbrane celice tudi za prazne sosednje celice. Če ima npr. vsebina izbrane celice določeno krepko pisavo, bo ta nastavitev veljala tudi za sosednje celice. Celice, ki že imajo nastavljeno posebno obliko, se s to funkcijo ne bodo spremenile. Območje spremembe (celice na katere se bo lastnost prenesla) lahko vidite, če pritisnete tipki + * (bližnjica do znaka za množenje na številskem delu tipkovnice). To urejanje se uporabi tudi za vse nove vrednosti, vnesene v tem območju. Običajne privzete nastavitve pa se uporabijo za celice izven tega območja.

Razširi sklice ob vstavljanju novih stolpcev/vrstic

Določa, ali se bodo sklici razširili, ko vstavljate stolpce ali vrstice ob obseg, na katerega se sklicujejo. To je možno samo, če se referenčni obseg, v katerega vstavljate stolpce ali vrstice, obsega vsaj dve celici v želeno smer.

Primer: Če formula vsebuje sklic na območje A1:B1 in vstavljate nov stolpec za stolpcem B, potem se sklic razširi na A1:C1. Če je območje sklica A1:B1 in vstavimo novo vrstico pod vrstico 1, potem se sklic ne razširi, ker je v navpični smeri samo ena celica.

Če vstavimo vrstice ali stolpce v sredino območja sklica, potem se sklic vedno razširi.

Označi izbor v glavah stolpcev/vrstic

Določa, ali bodo glave stolpcev in vrstic v izbranih stolpcih ali vrsticah poudarjene.

Pri lepljenju pokaži opozorilo o prepisu podatkov

Določa, ali naj se ob lepljenju celic iz odložišča v območje celic, ki ni prazno, prikaže opozorilo.

Umesti sklic celice z izborom

S potrjeno možnostjo ob razširjanju izbora (s +dvigalko+navzgor/navzdol) preskočite na konec obsega v stolpcu, ki je dodan kot zadnji začetnemu izboru. Če možnost ni potrjena, ob razširjanju izbora (s +dvigalko+navzgor/navzdol) preskočite na konec obsega v stolpcu, kjer se je začelo izbiranje obsega celic. Enako velja pri razširjanju izbora na vrsticah, s +dvigalko+levo/desno.

Podprite nas!