Pogled

Določa, kateri elementi osnovnega okna LibreOffice Calc so prikazani. Poudarjanje vrednosti v tabelah lahko prikažete ali skrijete.

Za dostop do tega ukaza ...

Odprite preglednico, izberite – LibreOffice Calc – Pogled.


Vizualni pripomočki

Določa, katere vrstice so prikazane.

Mrežne črte

Določa prikaz mrežnih črt med celicami. Privzeto so mrežne črte prikazane le v celicah brez barvnega ozadja. Mrežne črte lahko prikažete tudi v celicah z barvo ozadja ali pa jih skrijete. Pri tiskanju izberite Oblika – Slog strani – Delovni list in označite potrditveno polje Mreža.

Barva

Določa barvo mrežnih črt v trenutno odprtem dokumentu. Če želite videti barvo mrežnih črt, ki je bila shranjena z dokumentom, pojdite v – LibreOffice – Barve programa, v območju Shema poiščite vnos Preglednica – Mrežne črte in nastavite barvo na »Samodejno«.

Prelomi strani

Določa, ali bodo prelomi strani vidni v določenem področju tiskanja.

Vodila med premikanjem

Določa, ali naj bodo vodila med premikanjem risb, okvirov, grafik in ostalih predmetov vidna. Ta vodila vam pomagajo pri poravnavi predmetov.

Prikaz

Izberite različne možnosti prikaza na zaslonu.

Formule

Določa, ali naj bodo v celicah prikazane formule namesto rezultatov.

Ničelne vrednosti

Določa, ali naj bodo številke z vrednostjo 0 prikazane.

Indikator komentarja

Določa, da majhen pravokotnik v desnem zgornjem kotu celice nakazuje, da obstaja komentar. Komentar bo prikazan le, če omogočite namige pod LibreOffice – Splošno v pogovornem oknu Možnosti.

Za stalen prikaz komentarja izberite ukaz Pokaži komentar v kontekstnem meniju celice.

Komentarje lahko vnesete in urejate z ukazom Vstavi – Komentar. Komentarje, ki so prikazane trajno, lahko urejate s klikom v polje komentarja. Kliknite Krmarja in pod vnosom Komentarji lahko vidite vse komentarje v trenutnem dokumentu. Z dvoklikom komentarja v Krmarju kazalka skoči na ustrezno celico, ki vsebuje komentar.

Indikator formule in namig

Nariše moder trikotnik v levi spodnji kot celice, ki vsebuje formulo. Če se s kazalcem postavite nad moder trikotnik, se formula prikaže kot namig, tudi če je izbrana druga celica.

Poudarjanje vrednosti

Označite potrditveno polje Poudarjanje vrednosti, če želite poudariti vsebino celic v različnih barvah glede na vrsto. Celice z besedilom so oblikovane s črno barvo, formule z zeleno in celice s številkami z modro, ne glede na to, kako je oblikovan njihov prikaz.

warning

Ko je aktiven ta ukaz, ne bo prikazana nobena od dodeljenih barv v dokumentu, dokler te možnosti ne izklopite.


Sidro

Določa, ali je prikazana ikona sidra, ko je izbran vstavljen predmet, npr. slika.

Prekoračitev besedila

Če celica vsebuje besedilo, ki je širše od širine celice, bo besedilo prikazano preko prazne sosednje celice v isti vrstici. Če ni nobene prazne sosednje celice, bo majhen trikotnik, ki se pojavi na robu celice, označeval, da se besedilo nadaljuje.

Pokaži sklice v barvah

Določa, da je vsak sklic v formuli poudarjen z barvo. Območje celice je obdano z obarvanim robom takoj, ko celico, ki vsebuje sklic, izberete za urejanje.

Predmeti

Določa, ali naj bodo predmeti treh skupin predmetov prikazani ali skriti.

Predmeti/grafika

Določa, ali so predmeti in slike prikazani ali skriti.

Grafikoni

Določa, ali so grafikoni v dokumentu prikazani ali skriti.

Risani predmeti

Določa, ali so risani predmeti v dokumentu prikazani ali skriti.

Povečava

Sinhroniziraj delovne liste

Če je možnost izbrana, so vsi delovni listi prikazani z istim faktorjem povečave. Če ni izbrana, ima lahko vsak delovni list svoj lasten faktor povečave.

Okno

Določa, ali se bodo nekateri pomožni elementi prikazali v tabeli ali ne.

Glave stolpcev/vrstic

Določa, ali naj se prikažejo naslovne vrstice in stolpci (glave stolpcev oz. vrstic).

Vodoravni drsni trak

Določa, ali se bo vodoravni drsni trak prikazal na spodnjem robu okna dokumenta.

Navpični drsni trak

Določa, ali se bo navpični drsni trak prikazal na desnem robu okna dokumenta.

Jezički delovnih listov

Določa, ali se bodo zavihki delovnih listov prikazali na spodnjem robu dokumenta preglednice. Če to polje ni potrjeno, boste lahko med preglednicami preklapljali le s .

Simboli orisa

Če ste določili , možnost Simboli orisa določa, ali bodo na robu delovnega lista prikazani simboli orisa.

Podprite nas!