Samopoimenovanje

Določa nastavitve za naslove, ki so samodejno dodani vstavljenim predmetom.

Za dostop do tega ukaza ...

Odprite dokument z besedilom, izberite – LibreOffice Writer – Samopoimenovanje.


Samodejno dodaj naslov med vstavljanjem

Omogočite tiste vrste predmetov,za katere bodo veljale nastavitve Samopoimenovanja.

Zaporedje napisa

Izberite sestavo napisa: najprej oznaka kategorije ali najprej zaporedna številka.

Napis

Določa možnosti, ki bodo uporabljene za izbrano vrsto predmeta. Te možnosti so enake tistim v meniju Vstavi – Napis, ki je na voljo, kadar je izbran predmet. Okno predogleda v pogovornem oknu prikazuje rezultat izbranih nastavitev.

Kategorija

Določa kategorijo izbranega predmeta.

Oštevilčevanje

Določa vrsto oštevilčevanja, ki ga želite uporabiti.

Za številko

Določite morebitne dodatne znake, ki jih želite prikazati med številko napisa in kategorijo napisa. Ta možnost je aktivna le, če je pod zaporedjem napisa izbrana možnost Najprej zap. številka.

Pred napisom

Določite neobvezni znak, ki ga želite izpisati po kategoriji napisa in številki napisa.

Položaj

Določa položaj naslova glede na predmet.

Številka naslova pred številko napisa

Vse do ravni

Za običajno rabo naslovov izbrana številka določa, koliko ravni številk naslovov je prikazanih (s pričetkom na ravni 1). Če izberete [Brez], ne bo prikazana številka nobenega naslova.

note

Izbrana številka naslova za prikaz je prvi predhodni naslov, katerega raven orisa je enaka ali manjša od izbrane ravni orisa. Številka izhaja iz prvega predhodnega naslova z izbrano ravnjo orisa. Primer: izberite »2«, da uporabite številko naslova prvega naslova pred naslovom z ravnjo orisa 1 ali 2.


Ločilo

Določa znak, ki bo prikazan med številko naslova in številko napisa.

Kategorija in oblika okvirov

Znakovni slog

Določa slog znakov kategorije napisa in številke napisa.

Uporabi obrobe in senčenje

Uporabi obrobe in senčenje predmeta za okvir naslova.

Podprite nas!