Samopoimenovanje

Določa nastavitve za naslove, ki so samodejno dodani vstavljenim predmetom.

Za dostop do tega ukaza ...

Odprite dokument z besedilom, izberite – LibreOffice Writer – Samopoimenovanje.


Samodejno dodaj naslov med vstavljanjem

Izberite vrste predmetov, za katere bo veljalo Samopoimenovanje.

Napis

Določa možnosti, ki bodo uporabljene za izbrano vrsto predmeta. Te možnosti so enake tistim v meniju Vstavi – Naslov, ki je na voljo, kadar je izbran predmet. Pod nastavitvami se nahaja pregled kategorij predmetov, skupaj z načinom številčenja.

Kategorija

Določa kategorijo izbranega predmeta.

Oštevilčevanje

Določa vrsto oštevilčevanja, ki ga želite uporabiti.

Ločilo

Določa znak, ki bo prikazan za številko naslova ali ravnijo poglavja.

Položaj

Določa položaj naslova glede na predmet.

Številčenje naslovov po poglavjih

Raven

Določa ravni naslovov ali poglavij, kjer želite začeti z oštevilčevanjem.

Ločilo

Določa znak, ki bo prikazan za številko naslova ali ravnijo poglavja.

Kategorija in oblika okvirov

Znakovni slog

Določa slog znakov naslovnega odstavka.

Uporabi obrobe in senčenje

Uporabi obrobe in senčenje predmeta za okvir naslova.

Podprite nas!