Združljivost

Določa nastavitve združljivosti za dokumente z besedilom. Te možnosti pomagajo pri podrobni nastavitvi LibreOffice za uvažanje dokumentov programa Microsoft Word.

Za dostop do tega ukaza ...

Odprite dokument z besedilom, izberite – LibreOffice Writer – Združljivost.


note

Nekatere nastavitve, ki so tukaj določene, veljajo le za trenutno odprti dokument in jih je potrebno določiti ločeno za vsak dokument.


Dodaj razmike med odstavke in tabele

V programu LibreOffice Writer je razmik odstavkov določen drugače kot v dokumentih programa Microsoft Word. Če ste določili razmik med dvema odstavkoma ali tabelama, potem bo ta razmik dodan tudi v ustrezne dokumente programa Microsoft Word.

Določa, ali naj med odstavke in tabele v dokumentih z besedilom LibreOffice Writer doda razmike, združljive z Microsoft Wordom.

Na vrh prve strani in prelomov strani dodaj razmik odstavkov in tabel

Določa, ali bo razmik odstavka na vrhu strani veljal tudi na začetku strani ali stolpca, če je odstavek postavljen na prvo stran dokumenta. Enako velja za prelom strani.

note

Če uvozite dokument programa Microsoft Word, so razmiki samodejno dodani med pretvorbo.


Uporabi oblikovanje tabulatorskih mest OpenOffice.org 1.1

Določa, kako poravnati besedilo na tabulatorskih mestih preko desnega robu, kako upravljati z decimalnimi tabulatorskimi mesti in kako upravljati s tabulatorskimi mesti blizu preloma vrstice. Če to polje ni potrjeno, so tabulatorska mesta urejena enako kot v drugih pisarniških paketih.

V dokumentih z besedilom, ki so ustvarjeni s sodobno različico modula Writer, je privzeto novo upravljanje s tabulatorskimi mesti. V dokumentih, ustvarjenih z modulom Writer pred različico StarOffice 8 or OpenOffice.org 2.0, je uporabljen prejšnji način upravljanja s tabulatorskimi mesti.

Ne dodajaj vodilnega (dodatnega) prostora med vrstice besedila

Določa, da dodatni vodilni (dodatni) prostor med vrstice besedila ni dodan, tudi če uporabljena pisava to lastnost vsebuje.

V dokumentih z besedilom, ustvarjenih s sodobno različico modula Writer, je dodatni vodilni prostor uporabljen kot privzeta vrednost. V dokumentih, ustvarjenih z modulom Writer pred različico StarOffice 8 ali OpenOffice.org 2.0, dodatni vodilni prostor ni uporabljen.

Uporabi razmik med vrsticami OpenOffice.org 1.1

Če je možnost izključena, bo za oblikovanje besedilnih vrstic s proporcionalnim razmikom med vrsticami uporabljen nov način. Če je možnost vključena, potem bo uporabljen prejšnji način oblikovanja besedilnih vrstic s proporcionalnim razmikom med vrsticami.

V dokumentih z besedilom, ustvarjenih s sodobno različico modula Writer ali Microsoft Word, je v rabi nov postopek. V dokumentih z besedilom, ustvarjenih z modulom Writer pred različico StarOffice 8 ali OpenOffice.org 2.0, pa je uporabljen prejšnji način.

Razmik odstavkov in tabel dodaj na dno celic tabele

Določa, da je spodnji razmik dodan odstavku, tudi če je to zadnji odstavek v celici tabele.

Če je možnost izključena, bodo celice tabele urejene kot v modulu Writer pred različico StarOffice 8 ali OpenOffice.org 2.0. Če je možnost vključena, bo uporabljena nadomestna metoda oblikovanja celic v tabeli. Možnost je privzeto vključena za nove dokumente, ustvarjene z LibreOffice, in za dokumente, uvožene iz vrste datotek programa Microsoft Word.

Uporabi postavitev predmetov OpenOffice.org 1.1

Določa, kako izračunati položaj plavajočega predmeta, ki je sidran na znak ali odstavek z upoštevanje zgornjega in spodnjega razmika odstavka.

Če je možnost vključena, so plavajoči predmeti umeščeni kot v programu Writer pred različico StarOffice 8 ali OpenOffice.org 2.0. Če je možnost izključena, so plavajoči predmeti umeščeni na nadomestni način, ki je podoben tistemu, ki ga uporablja Microsoft Word.

Možnost bo za nove dokumente izključena. Možnost je vključena za dokumente modula Writer, ustvarjene z različico pred OpenOffice.org 2.0.

Uporabi ovijanje besedila okoli predmetov OpenOffice.org 1.1

Microsoft Word in Writer imata različen pristop k ovijanju besedila okoli plavajočih zaslonskih predmetov. Plavajoči predmeti zaslona so v programu Writer okviri in predmeti risb, v Microsoft Wordu pa predmeti »polje z besedilom«, »grafike«, »okvir«, »slika« itn.

V Microsoft Word in v sodobnih različicah programa Writer se vsebina glave/noge ter vsebina sprotne/končne opombe ne ovijata okoli plavajočih predmetov zaslona. Vsebina telesa besedila se ovija okoli plavajočega predmeta zaslona, zasidranega v glavi strani.

V modulu Writer pred različico StarOffice 8 ali OpenOffice.org 2.0 pa je ravno obratno.

Če je možnost izključena, kar je privzeta nastavitev, bo uporabljen novi način ovijanja besedila. Če je možnost vključena, bo uporabljen stari način ovijanja besedila.

Pri postavljanju predmetov upoštevaj slog ovijanja

Določa, kako naj deluje zapleteni postopek umeščanja plavajočih predmetov, ki so sidrani na znak ali odstavek. V modulu Writer je bil pred različico StarOffice 8 ali OpenOffice.org 2.0 v rabi ponavljalni postopek, medtem ko je v novejših različicah v rabi enostaven postopek, podoben sorodnemu postopku programa Microsoft Word.

Če je možnost izključena, je uporabljen stari ponavljalni proces LibreOffice za določanje položaja predmeta. Če je možnost vključena, je uporabljen enostavnejši proces za zagotavljanje združljivosti z dokumenti programa Microsoft Word.

Enakomerno poravnaj vrstice z ročnimi prelomi v obojestransko poravnanih odstavkih

Če je potrjeno, Writer poveča razmik med besedami v vrsticah, ki se v obojestransko poravnanih odstavkih zaključujejo s kombinacijo tipk dvigalka+vnašalka. Če polje ni potrjeno, se razmik med besedami ne bo povečal zaradi poravnanosti vrstic.

Ta nastavitev je v besedilnih dokumentih .odt privzeto vključena in bo shranjena in naložena le z dokumenti v tem zapisu dokumenta. S starimi besedilnimi dokumenti .sxw nastavitve ni mogoče shraniti, zato je zanje izključena.

Dopusti bele črte v ozadju strani dokumentov PDF

Uporabi zaporedje barv sidranja iz LibreOffice 4.3 in dopusti bele črte na ozadju strani PDF v dokumentih, pretvorjenih iz opuščenih dokumentov.

Uporabi kot privzeto

Kliknite, če želite uporabiti trenutne nastavitve na tem zavihku strani kot privzete nastavitve za prihodnja opravila v LibreOffice.

Tovarniško privzete nastavitve so nastavljene, kot sledi. Vključene so naslednje možnosti, medtem ko so vse ostale izključene:

  1. Dodaj razmike med odstavke in tabele

  2. Razmik odstavkov in tabel dodaj na vrh strani

  3. Razmik odstavkov in tabel dodaj na dno celic tabele

  4. Povečaj razmik med besedami v ročno prelomljenih vrsticah v obojestransko poravnanih odstavkih

Podprite nas!