Možnosti primerjave dokumentov

Določi možnosti primerjave za dokument.

Ikona opozorila

Ta stran potrebuje nadaljnje dopolnitve za večjo natančnost in izčrpnost. Pomagajte projektu LibreOffice pri pisanju manjkajočih vsebin. Obiščite našo spletno stran, posvečeno pisanju vsebine pomoči (v angl.).


Za dostop do tega ukaza ...

Odprite besedilni dokument in izberite – LibreOffice Writer – Primerjava.


Primerjaj dokumente

Naključno število za natančnejšo primerjavo dokumentov

Uvede identifikator, ki izboljša natančnost primerjave dokumentov, ko je to opravljeno po besedah ali znakih.

note

Te možnosti so omogočene, če je pod Primerjaj dokumente izbrana možnost primerjave po besedah ali znakih.


Upoštevaj pri primerjavi

Aktivira primerjavo dokumentov z uporabo možnosti Po besedah in Po znakih.

Prezri kose z dolžino

Določite najmanjše število znakov, ki sprožijo veljavno primerjavo.

Shrani ob spreminjanju dokumenta

Shrani naključno število v dokumentu.

Podprite nas!