Spremembe

Določa pojavnost sprememb v dokumentu.

Če želite zapisati ali prikazati spremembe v preglednici ali dokumentu z besedilom, izberite Uredi – Sledi spremembam – Beleži ali Uredi – Sledi spremembam – Pokaži.

Za dostop do tega ukaza ...

Odprite dokument z besedilom, izberite – LibreOffice Writer – Spremembe.


Prikaz besedila

Določa nastavitve prikaza zapisanih sprememb. Izberite vrsto spremembe, nato pa ustrezne atribute in barvo prikaza. Polje za predogled pokaže učinek izbranih nastavitev prikaza.

Vstavki / atributi

Določa, kako so prikazane spremembe v dokumentu, če je besedilo vstavljeno.

Izbrisi / atributi

Določa, kako so prikazane spremembe v dokumentu, če je besedilo izbrisano. Če izbrise besedila beležite, potem je besedilo prikazano z izbranimi atributi (npr. prečrtano) in ni izbrisano.

Spremenjeni atributi / atributi

Določa, kako so spremembe lastnosti besedila prikazane v dokumentu. Te spremembe vplivajo na lastnosti, kot so krepko, ležeče ali podčrtano.

Barva

Izberete lahko tudi barvo za prikaz posamezne vrste zapisane spremembe. Če na seznamu izberete pogoj »Po avtorju«, barvo samodejno določi LibreOffice, ta pa bo prilagojena glede na avtorja posamezne spremembe.

Spremenjene vrstice

Za označevanje spremenjenih vrstic v besedilu lahko določite oznako, ki se pojavi na levem ali desnem robu strani.

Oznaka

Določa, ali in kje so označene spremenjene vrstice v dokumentu. Oznake lahko nastavite tako, da se vedno pojavijo na levem oz. desnem robu strani ali pa na sodih oz. lihih straneh.

Barva

Določa barvo za označevanje spremenjenih vrstic v besedilu.

Polje predogleda

Pokaže predogled trenutnega izbora.

Podprite nas!