Tabela

Določa lastnosti tabel v dokumentih z besedilom.

Določa privzete nastavitve za stolpce in vrstice ter tabelarični način. Prav tako določi standardne vrednosti za premikanje in vstavljanje stolpcev in vrstic. Za več informacij si oglejte .

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite – LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web – Tabela.


Privzeto

Določa privzete nastavitve za vse na novo narejene tabele z besedilom v dokumentih z besedilom.

Naslov

Določa, da je prva vrstica v tabeli oblikovana s slogom odstavka »Naslov tabele«.

Ponovi na vsaki strani

Določa, ali naj se glava tabele po prelomu strani prenaša na vsako novo stran.

Ne razdeli (ne velja za dokumente HTML)

Določa, da se tabele ne razdelijo ne glede na vrsto preloma poteka besedila. To možnost lahko najdete tudi v meniju Tabela – Lastnosti – Potek besedila.

Obroba

Določa privzeto lastnost, da imajo celice v tabeli obrobo.

Vnosi v tabele

Prepoznavanje števil

Določa, da so števila, vnesena v celice besedilne tabele, prepoznana in oblikovana kot števila. Celice tabele v programu LibreOffice Writer lahko prepoznajo število, če je predstavljeno v eni od oblik številk, ki so na voljo med kategorijami Števila, Odstotek, Valuta, Datum, Čas, Znanstveno, Ulomek in Logična vrednost.

Prepoznano število se prikaže v privzeti obliki številk za celice tabele in določi obliko celice na prepoznano kategorijo. Če je npr. število prepoznano kot datum, je kategorija oblike celice nastavljena na Datum. Celici lahko določite posebno obliko, npr. datum, vnesen kot 8/3/2018 se prikaže kot torek, 8. marec 2018, če obliko številk v celici v pogovornem oknu Oblika številk nastavite na »petek, 31. december 1999«.

note

Prepoznana datumska in časovna števila se pretvorijo v interne serijske vrednosti datuma in časa. Odstotki se interno pretvorijo v svojo numerično vrednost. Logične vrednosti se interno pretvorijo v 0 ali 1.


Če vnosa ni mogoče prepoznati kot števila, se kategorija števila spremeni v Besedilo in vnos se ne spremeni.

Če Prepoznavanje števil v nastavitvah ni potrjeno, potem so številke shranjene kot besedilo in so samodejno poravnane na levo.

Prepoznavanje oblike števil

Če možnost Prepoznavanje oblike številk ni izbrana, potem je sprejet samo vnos v obliki, ki je bila nastavljena za posamezno celico. Katerikoli drug vnos samodejno prevzame obliko Besedila.

Če celica vsebuje npr. datumsko vrednost in ima nastavljeno obliko celice kot datum, novi vnos odstotkovne vrednosti v celico določi obliko celice na Besedilo in vhodno število odstotka ni prepoznano.

Če je Prepoznavanje oblike številk potrjeno, bo oblika celice določena glede na prepoznano kategorijo vnesenih števil.

Poravnava

Določa, da so številke v celici vedno poravnane na dno in na desno. Če to polje ni označeno kot izbrano, so številke v celici vedno poravnane levo in na vrh.

note

Polje Poravnava ne vpliva na neposredno oblikovanje. Če vsebino celice neposredno poravnate na sredino, bo vsebina ostala poravnana na sredino, ne glede na to, ali vpišemo besedilo ali številke.


Upravljanje s tipkovnico

Premakni celice

Določa privzete nastavitve za premikanje vrstic in stolpcev s pomočjo tipkovnice.

Vrstica

Določa vrednost za premikanje vrstice.

Stolpec

Določa vrednost za premikanje stolpca.

Vstavi celico

Določa privzete nastavitve za vstavljanje vrstic in stolpcev s pomočjo tipkovnice.

Vrstica

Določa privzeto vrednost za vstavljanje vrstic.

Stolpec

Določa privzeto vrednost za vstavljanje stolpcev.

Vedenje vrstic/stolpcev

Določa relativni učinek vrstic in stolpcev na sosednje vrstice in stolpce ter na celotno tabelo.

Fiksno

Določa, ali naj spremembe vrstice ali stolpca vplivajo le na določeno sosednje območje.

Fiksno, sorazmerno

Določa, da spremembe določene vrstice ali stolpca vplivajo na celotno tabelo.

Spremenljivo

Določa, da spremembe vrstice ali stolpca vplivajo na velikost tabele.

Podprite nas!