Osnovne pisave

Določa nastavitve za osnovne pisave v vaših dokumentih.

Spremenite lahko tudi osnovne pisave za azijske jezike in jezike s kompleksno postavitvijo besedila, če je vključena podpora zanje v – Jeziki in področne nastavitve – Splošno.

Te nastavitve določijo osnovne pisave za prednastavljene predloge. Privzete predloge za besedilo lahko tudi spreminjate in jih prilagajate.

Za dostop do tega ukaza ...

Odprite dokument z besedilom, izberite – LibreOffice Writer – Osnovne pisave (zahodne).

Odprite datoteko z besedilom, izberite – LibreOffice Writer – Osnovne pisave (azijske). Vključena mora biti podpora za azijske jezike.


Osnovne pisave

Privzeto

Določa pisavo, ki bo uporabljena za slog odstavka Privzeto. Pisava sloga odstavka Privzeto je uporabljena za skoraj vse sloge odstavkov, razen če v slogu odstavkov izrecno določimo drugo pisavo.

Velikost

Določa velikost pisave.

Naslov

Določa pisavo, ki bo uporabljena za naslove.

Seznam

Določa pisave in velikosti pisav za slog odstavka Seznam, ki ga dedujejo vsi iz njega izpeljani slogi odstavka.

Ko izberete za oblikovanje odstavka z oštevilčevanjem ali oznakami v dokumentu z besedilom, program samodejno dodeli sloge odstavkov.

Napis

Določa pisavo, ki bo uporabljena za naslove slik in tabel.

Kazalo

Določa pisavo, ki bo uporabljena za kazala, abecedna kazala in kazala vsebine.

Standardno

Ponastavi vrednosti, vidne v pogovornem oknu, nazaj na privzete vrednosti namestitve.

warning

Potrditev se ne pojavi, dokler niso ponovno naložene privzete vrednosti.


Podprite nas!