Možnosti za LibreOffice Writer

Te nastavitve določajo način upravljanja dokumentov z besedilom, ki so bili ustvarjeni v LibreOffice. Možno je definirati tudi nastavitve za trenutni dokument z besedilom. Globalne nastavitve se shranijo samodejno.

Za dostop do tega ukaza ...

Odprite dokument z besedilom, izberite – LibreOffice Writer.


Splošno

Določa splošne nastavitve za dokumente z besedilom.

Pogled

Določa privzete nastavitve za prikaz predmetov v dokumentu z besedilom in privzete nastavitve za elemente okna.

Pripomočki za oblikovanje

V dokumentih z besedilom in v dokumentih HTML LibreOffice določa prikaz nekaterih znakov in neposredne kazalke.

Mreža

Določa nastavitve za nastavljivo mrežo na straneh dokumenta. Ta mreža vam pomaga določiti natančen položaj predmetov. Prav tako lahko nastavite to mrežo skladno z »magnetno« mrežo pripenjanja.

Osnovne pisave (zahodne)

Določa nastavitve za osnovne pisave.

Osnovne pisave (azijske)

Določa nastavitve za osnovne azijske pisave, če je vključena podpora za azijske jezike v – Jeziki in področne nastavitve – Splošno.

Osnovne pisave (kompleksna postavitev besedila)

Določa nastavitve za osnovne pisave za jezike s kompleksno postavitvijo besedila, če je vključena podpora zanje v – Jeziki in področne nastavitve – Splošno.

Tiskanje

Določa nastavitve tiskanja v dokumentu z besedilom ali HTML.

Tabela

Določa lastnosti tabel v dokumentih z besedilom.

Spremembe

Določa pojavnost sprememb v dokumentu.

Združljivost

Določa nastavitve združljivosti za dokumente z besedilom. Te možnosti pomagajo pri podrobni nastavitvi LibreOffice za uvažanje dokumentov programa Microsoft Word.

Samopoimenovanje

Določa nastavitve za naslove, ki so samodejno dodani vstavljenim predmetom.

Spajanje e-pošte

Določa podatke o uporabniku in nastavitve strežnika za pošiljanje tipskih pisem kot e-poštnih sporočil.

Podprite nas!