Združljivost s HTML

Določa nastavitve za strani HTML.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite – Nalaganje/shranjevanje – Združljivost s HTML.


Slika pogovornega okna Nastavitve/Možnosti – HTML

Velikosti pisave

Za določanje oznak velikosti pisav HTML od <font size=1> do <font size=7> uporabite pomikalnike od Velikost 1 do Velikost 7.

Uvoz

Določa nastavitve za uvoz dokumentov HTML.

Za številke uporabi področno nastavitev »angleški (ZDA)«

Pri uvozu številk s strani HTML se decimalno ločilo in ločilo tisočic razlikujeta glede na področno nastavitev strani HTML. Odložišče pa ne vsebuje podatkov o področni nastavitvi. Tako npr. število »1.000«, ki ste ga kopirali z slovenske spletne strani, najverjetneje pomeni »tisoč«, ker se v slovenskih področnih nastavitvah kot ločilo tisočic uporablja pika. Če ste številko kopirali z angleške spletne strani, ta verjetno predstavlja vrednost 1, saj je pika v tem primeru decimalno ločilo.

Če polje ni označeno, bodo številke tolmačene glede na nastavitve v Nastavitve jezika – Jeziki – Jezik za – Področna nastavitev v pogovornem oknu Možnosti. Če je označeno, bodo številke tolmačene kot pri področni nastavitvi »angleški (ZDA)«.

Neznane značke HTML uvozi kot polja

Označite to polje, če želite, da so oznake, ki jih LibreOffice ne prepozna, uvožene kot polja. Za uvodno oznako bo ustvarjeno polje HTML_ON z vrednostjo imena oznake. Za zaključno oznako bo ustvarjeno polje HTML_OFF. Ta polja bodo pri izvozu v HTML spremenjena v oznake.

Prezri nastavitve pisave

Označite to polje, da bodo ob uvozu prezrte vse nastavitve pisav. Uporabljene bodo pisave, ki so določene v Slog strani HTML.

LibreOffice Basic

Označite to potrditveno polje, če želite pri izvozu v obliko HTML vključiti ukaze LibreOffice Basic.

To možnost morate potrditi, če želite ustvariti skript LibreOffice Basic, sicer ta ne bo vstavljen. Skript LibreOffice Basic se mora nahajati v glavi dokumenta HTML. Ko ste ustvarili makro v LibreOffice Basic IDE, se ta pojavi v glavi izvorne kode dokumenta HTML.

Prikaži opozorilo

Če je to polje označeno, bo med izvažanjem v HTML prikazano opozorilo, da bodo makri LibreOffice Basic izgubljeni.

Pogled postavitve tiskanja

Če označite to polje, potem se izvozi tudi postavitev tiskanja trenutnega dokumenta (npr. kazalo vsebine z obojestransko poravnanimi številkami strani in vodilnimi pikami). Odprete ga lahko v LibreOffice, Mozilla Firefox ali MS Internet Explorer.

note

Filter HTML podpira za izpis dokumentov CSS2 (Cascading Style Sheets Level 2). Te možnosti so na voljo le, če je vključena možnost za izvoz postavitve tiskanja.


Kopiraj slike na internet

Označite to potrditveno polje za samodejni prenos vstavljenih slik na spletni strežnik z uporabo FTP. Uporabite pogovorno okno Shrani kot za shranjevanje dokumenta in vnesite popoln naslov URL za FTP kot ime spletne datoteke.

warning

Nekaterih nastavitev po urejanju ne morete več ponastaviti. Lahko jih ročno uredite na prvotne nastavitve ali kliknete Prekliči, da se pogovorno okno Možnosti ponovno odpre.


Podprite nas!