Posredovalni strežniki

Posredovalne strežnike za dostopanje do spleta lahko po potrebi nastavite ročno.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite – Internet – Posredovalni strežniki.


warning

Nekaterih nastavitev po urejanju ne morete več ponastaviti. Lahko jih ročno uredite na prvotne nastavitve ali kliknete Prekliči, da se pogovorno okno Možnosti ponovno odpre.


Nastavitve

Določa nastavitve za posredovalni strežnik.

Posredovalni strežnik

Določa vrsto definicije posredovanja.

Brez

Dostopa v splet brez posredovalnega strežnika. Omogoča vam, da s svojim računalnikom vzpostavite neposredno povezavo z internetnim ponudnikom, ki ne uporablja posredniškega strežnika.

Ročno

Omogoča vam ročni vnos posredovalnega strežnika. Določite posredovalne strežnike v skladu s svojim ponudnikom internetnih storitev. Vprašajte svojega sistemskega skrbnika po posredovalnih strežnikih in vratih, ki jih je potrebno vnesti.

Ikona namiga

Imena strežnikov vnesite brez predpone protokola. Vnesite npr. www.lugos.si, ne pa http://www.lugos.si.


Sistemski

V sistemih Windows in UNIX, ki uporabljajo GNOME ali KDE, ta možnost programu LibreOffice ukaže, naj uporabi sistemske nastavitve. Če želite uveljaviti to nastavitev, morate ponovno zagnati LibreOffice.

Posredovanje HTTP

Vnesite ime posredovalnega strežnika za HTTP. Vnesite vrata v polje na desni.

Posredovanje HTTPS

Vnesite ime posredovalnega strežnika za HTTPS. Vrata vnesite v polje na desni.

Brez posredovanja za

Določa imena strežnikov, ki ne zahtevajo posredovalnega strežnika, in sicer jih med seboj loči s podpičji. To so npr. strežniki, naslovljeni v vašem krajevnem omrežju, ter strežnik za pretočni video in zvok.

Prav tako lahko uporabljate ograde za imena gostiteljev in domen. Vnesite npr. *.sun.com, če želite brez posredovalnega strežnika nasloviti vse gostitelje v domeni sun.com.

Vnesite vrata za ustrezni posredovalni strežnik. Najvišja vrednost za številko vrat je 65535.

warning

Nekaterih nastavitev po urejanju ne morete več ponastaviti. Lahko jih ročno uredite na prvotne nastavitve ali kliknete Prekliči, da se pogovorno okno Možnosti ponovno odpre.


Podprite nas!