Dostopnost

Nastavi možnosti, ki naredijo module LibreOffice dostopnejše uporabnikom z oslabelim ali omejenim vidom, omejeno gibljivostjo ali drugimi nezmožnostmi.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite – LibreOffice – Dostopnost.


Dostopnost v LibreOffice

Pogovorno okno Nastavitve/Možnosti – Dostopnost

Razne možnosti

Nastavi možnosti dostopnosti.

Uporabi kazalko za izbiro besedila v dokumentih z besedilom, ki so samo za branje

Prikaže kazalko v dokumentih, ki so samo za branje.

Dovoli animirane slike

Prikaže predogled animirane grafike, kakršne so slike GIF, v LibreOffice.

Dovoli animirano besedilo

Ponudi predogled animiranega besedila z elementi, kot sta utripanje in drsenje, v LibreOffice.

Možnosti za visokokontrastni videz

Visoka kontrastnost je nastavitev operacijskega sistema, ki spremeni barvno shemo sistema, da se izboljša vidljivost. Določite lahko, kako LibreOffice uporablja visokokontrastne nastavitve operacijskega sistema.

Robovi celic in sence so prikazani v barvi besedila vedno, ko je visokokontrastni način aktiviran. Barva ozadja je v tem primeru prezrta.

Samodejno zaznaj visokokontrastni način operacijskega sistema

Preklopi LibreOffice v visokokontrastni način, ko je barva ozadja sistema zelo temna.

Uporabi samodejno barvo pisave za prikaz na zaslonu

Prikaže pisave v LibreOffice s pomočjo sistemskih nastavitev barv. Ta možnost velja samo za prikaz na zaslonu.

Uporabi sistemske barve za predoglede strani

Uporabi visokokontrastne nastavitve operacijskega sistema za predoglede strani.

Podprite nas!